Amputatie

Natuurlijk is het vrijwel ondoenlijk dagelijks een 'dikke krant' zonder drukfouten te produceren, maar af en toe ...

Voorbeeld: in een artikel het woord handvatten (goed) en handvaten (fout) een eindje verderop. Enfin niemand reageerde.

Maar Boerhaave amputeren dat wordt toch te kras.

    • Lucia Steinbach