Advokatenbureau's vragen uit protest faillissement aan

AMSTERDAM, 22 APRIL. Een aantal advocatenbureau's dat is gespecialisseerd in het geven van rechtshulp heeft vandaag uit protest tegen de subsidiering van de sociale rechtshulp bij de Amsterdamse rechtbank het faillissement aangevraagd. Rechtbank-president mr. B.J. Asscher heeft de aanvragen van de zeventien advocatenkantoren voor onbepaalde tijd aangehouden.

De actie, die het faillissement van de sociale advocatuur in Nederland symboliseert, houdt verband met de behandeling van de begroting van justitie die deze week in de Eerste Kamer plaatsvindt. Volgens mr. S.

Land, voorzitter van de Vereniging Sociale Advokatuur Nederland, dreigt de sociale advocatuur te verdwijnen door het achterblijven de subsidies bij het werkelijke kostenniveau. “Daarmee komt de sociale rechtshulp voor minder draagkrachtigen op de tocht te staan. Het recht dreigt weer het recht van de rijken te worden”, aldus Land.

Samen met enkele anderen advocaten bracht Land vanochtend per helicopter een bezoek aan minister Hirsch Ballin ter toelichting van de faillissementsaanvragen. De minister ging evenwel niet in op de uitnodiging mee terug te reizen om de behandeling van de aanvragen in Amsterdam bij te wonen.