Advies tot sluiting asielzoekersruimte op Schiphol-Oost

DEN HAAG, 22 APRIL. Het asielzoekerscentrum op Schiphol-Oost moet dicht. In plaats daarvan zouden asielzoekers bij aankomst op Schiphol hun reisdocumenten moeten inleveren en zich eenmaal per etmaal moeten melden bij een regionaal centrum dat over de asielaanvraag beslist.

Dit zijn enkele voorstellen van de Commissie Analyse Asielprocedure, onder leiding van oud-staatsraad mr. A. Mulder, in haar vanmiddag gepresenteerde eindrapport.

Staatssecretaris Kosto (justitie), die het rapport in ontvangst nam, reageerde terughoudend op de voorstellen van de commissie. Hij beschouwt de transitruimte op Schiphol-Oost als een van de instrumenten “om op effectieve wijze ongewenste migratiestromen tegen te gaan”.

De commissie-Mulder wil dat asielzoekers vijf dagen de tijd krijgen hun asielverzoek van een toelichting te voorzien. Daarna moet een eerste selectie worden gemaakt tussen ongegronde en gegronde verzoeken, en de resterende groep van twijfelgevallen.

Binnen de voorstellen van de commissie-Mulder zal het opsluiten van asielzoekers bij de luchthaven Schiphol in strijd zijn met de mensenrechten en het Vluchtelingenverdrag. Het opsluiten van alle asielzoekers in die eerste vijf dagen, inclusief degenen van wie later blijkt dat zij vluchtelingen zijn, noemt de commissie onrechtmatig in het licht van de internationale verdragen.

De commissie-Mulder wil met de termijn van vijf dagen voorkomen dat “onvoldoende zorgvuldig een eerste oordeel over de (on)gegrondheid van een asielverzoek moet worden gegeven”. De commissie heeft de indruk dat op dit moment asielzoekers bij aankomst op Schiphol worden gedetineerd wanneer de behandelend ambtenaar als eerste indruk heeft dat het asielverzoek ongegrond is.

De commissie stelt verder voor de afhandeling van asielverzoeken van de twijfelgevallen aan een maximale termijn van anderhalf jaar te binden. Staatssecretaris Kosto zette vraagtekens bij de termijnen die de adviescommissie in haar eindrapport noemt. Bij de beoordeling van de voorstellen is volgens Kosto vooral van belang in hoeverre deze bijdragen aan “de beheersing van migratiestromen zoals deze op ons afkomen”.