Voorzitter NOS doet beroep op omroepen 'loyaal' te zijn

HILVERSUM, 20 april - Als alle betrokkenen loyaal en in hoog tempo meewerken aan de reorganisatie van het omroepbestel, kan de publieke omroep een bankroet bespaard blijven en hoeven er geen collectieve ontslagen te vallen.

Dat zei NOS-voorzitter Max de Jong gisteren bij de presentatie van het “Meerjarenplan 1991-1995 Nederlandse Publieke Omroep”. Het breken met oude spelregels is bij de reorganisatie volgens De Jong een voorwaarde voor succes.

Een meerderheid van de omroepen beschouwt een gedifferentieerd bestel, met ruimere reclamemogelijkheden voor het tweede net waarop TROS en Veronica zullen uitzenden, als de meest geeigende weg om het tij voor de “zieltogende” omroep te keren. Een verhoging van de omroepbijdrage met 35 a 40 gulden (nu 158 gulden) wordt als het enige bruikbare alternatief beschouwd.

Financiering uit meer kijkgeld vinden de omroepen weliswaar beter passen bij de traditie van de publieke omroep, maar betwijfeld wordt of de politiek de kijker meer zal laten betalen voor uitzendingen waar steeds minder naar gekeken wordt.

Ook het uittreden uit het bestel van Veronica en TROS biedt niet het gewenste alternatief: de omroep creeert daarmee zijn eigen concurrent en dat zou vanaf 1993 leiden tot een begrotingstekort van ruim 100 miljoen gulden per jaar.

Door nauwe samenwerking per net en aantrekkelijke programmering hoopt De Jong de publieke omroep “nieuw elan” te geven. Hij schetste nog eens de desastreuze wijze waarop in hoog tempo kijkers zowel als adverteerders 'Hilversum' de rug toekeren. Met een publieksbereik van 28 procent werd RTL4 binnen een jaar marktleider, de reclame-omzet van RTL4 zal dit jaar die van de STER benaderen (respectievelijk 250 miljoen en 269 miljoen).