Raadslid SP stapt op in Vlaardingen

ROTTERDAM, 20 april - Een van de vijf gemeenteraadsleden van de Socialistiese Partij in Vlaardingen is uit de afdeling van de partij gestapt.

Het raadslid, J. Fial-van Wingerden, nam dit besluit uit toenemende onvrede over de procedures. Ze is bijvoorbeeld voorstander van het notuleren van partijvergaderingen. Ook verzet ze zich tegen de volgens haar te dominante rol die het partijlid R. Poppe speelt. In Vlaardingen is hij lid van het afdelingsbestuur en voorzitter van de raadsfractie. Fial beklemtoont dat ze politiek geen verschil van mening heeft met haar fractiegenoten en dus lid wil blijven van de raadsfractie. Eerder deze maand kwam in de afdeling Arnhem een soortgelijk conflict aan het licht.