Proef KLM om botsingen te vermijden

ROTTERDAM, 20 APRIL. Op verzoek van het Europese luchtverkeersleidingscentrum Eurocontrol doet de KLM samen met een aantal andere luchtvaartmaatschappijen mee aan het testen van een anti-botsingssysteem voor civiele vliegtuigen.

Het systeem, Traffic Collision Avoidance System (TCAS), is al jaren in ontwikkeling. De apparatuur moet niet alleen alarm geven wanneer een ander vliegtuig gevaarlijk dicht in de buurt komt, maar ook uitwijkinstructies geven aan de cockpitbemanning. Het systeem moet extra veiligheid bieden in zeer drukke verkeersgebieden waar de bewaking door luchtverkeersleiders met behulp van radar tekort zou kunnen schieten.

Het grote struikelblok bij invoering van het systeem is dat het alleen werkt als het tegemoet komende vliegtuig over dezelfde apparatuur beschikt. Want de elkaar naderende vliegtuigen kunnen elkaar slechts ontwijken als zij in tegenovergestelde richting uitwijken. In de vliegtuigen moeten de systemen daarom ook op elkaar zijn afgestemd.

De Federal Aviation Authority, de luchtvaartdienst van de Verenigde Staten die verantwoordelijk is voor de technische aspecten van de luchtvaart, heeft daarom verplichtstelling van het systeem in het Amerikaanse luchtruim met twee jaar moeten uitstellen tot 1993. Ook in Europees verband wordt verplichtstelling van het anti-botsinssysteem door de gezamenlijke luchtvaartautoriteiten voorbereid. Het is nog niet duidelijk op welke termijn dit zal gebeuren.

In verband met de op handen zijnde regelgeving in de Verenigde Staten heeft de KLM het systeem laten inbouwen in haar nieuwe Boeing 747-vliegtuigen die op bestemmingen in de Verenigde Staten vliegen.

Overigens zijn er ook computersystemen ontwikkeld die waken over de alertheid van de verkeersleiders zelf. Zodra op het radarscherm twee vliegtuigen te dicht bij elkaar komen en dat de verkeersleider ontgaat, stelt de computer in het verkeersleidingscentrum een alarm in werking.