Positieve discriminatie wekt onrust aan universiteiten VS

WASHINGTON, 20 april - Aan de rechtenfaculteit van de Georgetown Universiteit in Washington is deze week onrust ontstaan over positieve discriminatie bij de toelating van studenten. Volgens een artikel in het studentenblad Georgetown Law Weekly scoorden zwarte studenten volgens een “willekeurig aantal voorbeelden” lager dan blanke bij de toelatingstests. De gemiddelde toelatingsscore in die test is 43 op een totaal van 48 punten. Zwarten zouden volgens de voorbeelden slechts gemiddeld 36 punten halen. Het Georgetown University Law Center behoort tot de top vijftien van Amerikaanse rechtenfaculteiten en er is niet een speciaal hoog percentage afvallers onder zwarten.

Tijdens een vergadering vroegen sommige studenten zich af waarom de universiteit de algemene toelatingsscores geheim hield. Andere studenten vonden de schrijver van het artikel een racist. De voorzitter van de Black Law Students Association, vindt dat de schrijver van het gewraakte artikel, Timothy Maguire, de vertrouwelijkheid had geschonden en heeft een klacht ingediend. Die zal door een disciplinaire commissie worden behandeld.

Maguire had drie maanden bij het bureau toelatingen gewerkt na een mondelinge belofte dat hij alle gegevens die hij behandelde, voor zich zou houden. Maguire dacht dat dit alleen op persoonlijke gegevens sloeg. Nu wordt hij met uitzetting bedreigd.

De onrust in Georgetown staat niet op zichzelf. Veel universiteiten passen positieve discriminatie toe. Over het algemeen hebben zwarten en Latino's slechtere scholen doorlopen dan blanken en daarom krijgen ze een steuntje in de rug. Veel universiteiten doen geheimzinnig over dit beleid. “Groepstatistieken kunnen bevorderend werken voor stereotypes die worden gebruikt ten voor- of ten nadele van personen, gebaseerd op hun groepsidentiteit”, schreef Judith Areen, deken van het Georgetown University Law Center in een reactie aan het studentenblad. Bovendien zijn er zwarten die boven en die beneden het gemiddelde zitten. Toch ontkende ze niet rechtstreeks de strekking van het artikel. “Testcijfers moeten in perspectief worden gezien”, zei Areen tijdens de vergadering met studenten. “Ze zijn niet een foutloos mechanisme voor het voorspellen van succes in de rechtenfaculteit of daarna, zoals veel van jullie al te goed weten.”

Werkervaring, aanbevelingen, persoonlijke verklaringen en cijfers spelen ook een rol. Bovendien wil Georgetown diversiteit van studenten.

Het debaeit. Een onderafdeling van het ministerie van Arbeid evalueert tests voor kandidaten voor meestal lagere functies in particuliere bedrijven. In deze tests wordt iedere kandidaat niet met het algemene gemiddelde vergeleken maar met andere leden van de groep waartoe hij behoort.

Zwarten worden vergeleken met andere zwarten, latino's met andere latino's, blanken met andere blanken. Een blanke die dan 50 scoort kan bij dergelijke vergelijkingen veel hoger zitten dan een zwarte die 66 haalt. De werkgever krijgt echter alleen de eindcijfers ter beschikking, niet de manier waarop ze tot stand zijn gekomen. De Republikeinen willen aan deze praktijk een einde maken.

Ook sommige links-liberalen hebben moeite met positieve discriminatie. “Is het altijd te rechtvaardigen om als publiek beleid zwarte sollicitanten boven beter gekwalificeerde blanken te kiezen”, vroeg de zwarte liberale columnist William Raspberry zich af naar aanleiding van het incident in Georgetown. “Het gaat erom de Amerikaanse racistische geschiedenis te corrigeren en daarbij het gevoel voor tegenwoordige billijkheid te behouden.”

    • Maarten Huygen