Onderzoek naar lek bij Landbouw

ROTTERDAM, 20 april - De rijksrecherche stelt een onderzoek in naar het lekken van vertrouwelijke informatie door ambtenaren van het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij. Het onderzoek is ingesteld op verzoek van secretaris-generaal Joustra. Dat zeggen ambtenaren die anoniem willen blijven. De afdeling voorlichting van het ministerie gaf gisteravond geen commentaar.

Een van de ambtenaren die komende week in het onderzoek zullen worden gehoord door de rijksrecherche, J. van Spaandonk van de directie natuur-, milieu- en faunabeheer, verklaarde gisteravond desgevraagd dat hij zich onbehaaglijk voelt. “Ik heb de rijksrecherche niets te zeggen, ik heb niets naar buiten gebracht. Maar wie weet wat er gebeurt als ik geen verklaring afleg, misschien word ik wel vastgezet.

Langzamerhand is niets meer onmogelijk, dit is echt te gek.'' Verscheidenen jaren al bereiken vertrouwelijke stukken de media. Het recentste voorbeeld is het bekend worden van een zogenoemd amice-briefje van minister Bukman aan het Tweede-Kamerlid Tommel van D66. Daarin gaf de minister toe Kamervragen van Tommel over problemen rondom beschermde diersoorten onjuist te hebben beantwoord. Bukman koppelde aan die verontschuldiging de verwachting dat de fouten, die te wijten zouden zijn aan communicatiestoornissen met de top van de Algemene Inspectiedienst van het ministerie, niet aan de orde zouden komen in het komende mondelinge overleg met de vaste Kamercommissie natuurbeheer.

De afdeling voorlichting van landbouw, natuurbeheer en visserij hield in de zaak Tommel vol dat alleen het Tweede-Kamerlid zelf het briefje naar buiten kon hebben gebracht. Maar volgens ambtenaren circuleerden binnen het ministerie verscheidene exemplaren van dat schrijven.

    • Hidde van der Ploeg