Milieu.

Het aantal processen-verbaal wegens milieumisdrijven is de laatste jaren meer dan verdrievoudigd.

In 1985 constateerde de politie 126 keer een ernstig milieudelict. Dat aantal is opgelopen tot 391 in 1989.