Meer winst voor Dow Chemical

Het Amerikaanse chemieconcern Dow Chemical heeft in de eerste drie maanden van dit jaar een winst geboekt van 578 miljoen dollar tegen een winst van 462 miljoen dollar in het overeenkomstige tijdvak van 1990.

Per aandeel steeg de winst van 1,71 tot 2,13 dollar. De bedragen zijn inclusief bijzondere posten. De omzet kwam uit op 4,94 miljard dollar tegen 4,90 miljard in het eerste kwartaal van 1990.

Dow Chemical liet in een toelichting op de resultaten weten dat de winststijging is veroorzaakt door een stijging van de verkoopprijzen en een daling van de kosten voor grondstoffen. Het concern heeft in het kwartaalresultaat een bijzondere bate meegenomen van 213 miljoen dollar. Dit bedrag is afkomstig uit de verkoop van het belang in de onderneming Destec Energy.