Kritieke fase in vredesmissie minister Baker

TEL AVIV, 20 april - De poging van de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, James Baker, om een regionale vredesconferentie over het Israelisch-Arabische conflict te beleggen is gisteren volgens goedingelichte Israelische bronnen in een kritieke fase gekomen. De Palestijnen zouden bereid zijn het eerder door Israel voorgestelde zelfbestuur te aanvaarden.

Minister Baker heeft gisteren premier Yitzhak Shamir met vragen geconfronteerd die de kern van het Israelisch-Arabische (Palestijnse) conflict raken. Verondersteld wordt dat het gaat over de 'land tegen vrede'-problematiek, het karakter van de vredesconferentie en de samenstelling van de Palestijnse delegatie naar de regionale vredesconferentie.

De besprekingen tussen Baker en Shamir zijn strikt geheim gebleven en vonden voor een groot deel onder vier ogen plaats. Beide partijen zagen af van het geven van achtergrondinformatie aan de pers.

Onmiddellijk na het onderhoud met Baker is in Jeruzalem koortsachtig overleg begonnen over Israelische antwoorden op nieuwe vragen die de Amerikaanse minister op tafel heeft gelegd.

Hoogstwaarschijnlijk zal hij de Israelische antwoorden pas midden volgende week krijgen na een rondreis langs de Arabische hoofdsteden.

Deze gang van zaken staaft eerdere berichten, dat Baker de komende twee weken een paar keer tussen Jeruzalem en de Arabische hoofdsteden zal pendelen zoals zijn voorganger Henry Kissinger deed tijdens de Israelisch-Arabische besprekingen na de Grote Verzoendagoorlog in 1973.

Vanmorgen zal Baker een door Feisal Husseini te leiden Palestijnse delegatie van drie man ontvangen. De PLO in Tunis heeft gisteren de drie Palestijnen toestemming gegeven met Baker in het Amerikaanse consulaat in West-Jeruzalem te spreken.

Volgens Palestijnse bronnen zullen de Palestijnen het door Israel voorgestelde bestuursautonomie accepteren en tijdens de overgangsperiode ook joodse aanwezigheid in het zelfsbestuur aanvaarden mits de VS positief antwoordt op de door Palestijnse vertegenwoordigers aan Baker voorgelegde elf vragen. Deze vragen gaan over het Amerikaanse standpunt over de legitimiteit van de PLO en de stichting van een Palestijnse staat.

Vanmorgen is Baker voor een onderhoud met de Jordaanse koning Hussein naar Aqaba gevlogen, vanwaar hij doorvliegt naar Kairo voor besprekingen met de Egyptische president Hosni Mubarak.

    • Salomon Bouman