KNSF lijdt fors verlies door Muiden

Koninklijke Nederlandsche Springstoffenfabrieken (KNSF) is er in 1990 volgens voorlopige berekeningen 8,8 miljoen gulden bij ingeschoten als gevolg van het faillissement van Muiden Chemie.

KNSF heeft een belang van 50 procent in Muiden. Naar verwachting zal verliescompensatie tot een belastingbate van negen ton leiden. Door extra afschrijvingen en voorzieningen kan het verlies echter nog met circa 4 miljoen gulden toenemen tot circa 12 miljoen.

Als gevolg van het faillissement moet KNSF de boekwaarde van Muiden Chemie van 5,8 miljoen alsmede een achtergestelde lening van 1,8 miljoen afboeken. Verder is er een schadepost ontstaan van bijna vier ton als gevolg van gederfd dividend over 1989 en.

Gezien diverse onzekerheden wil de accountant, Moret Ernst & Young, op dit moment de jaarrekening niet certificeren. De aandeelhouders KNSF, waaronder de Staat, die de helft van de aandelen bezit, gingen met het uitstel akkoord.