Joegoslavische dinar met bijna de helft gedevalueerd

LJUBLJANA, 20 APRIL. De Joegoslavische premier Ante Markovic heeft gisteren in een rede voor het parlement een devaluatie van 44,4 procent van de dinar bekendgemaakt, de twaalfde sinds 1945. De waarde van de dinar daalde van negen naar dertien dinar voor een Duitse mark. De laatste devaluatie dateert van 1 januari.

Markovic beloofde de Joegoslaven dat zij weer vrij over hun deviezenrekening kunnen beschikken. Tot duizend mark kan men direct opnemen, voor grotere bedragen geldt een wachttijd. Hij verdedigde opnieuw zijn hervormingsplannen, waarvan de privatisering van de bedrijven, de sanering van de banken en de hervorming van het monetaire systeem de belangrijkste punten zijn.

De afgelopen weken is Markovic fel bekritiseerd en de roep om zijn aftreden wordt steeds luider. Hij wordt bekritiseerd omdat de inflatie vorig jaar niet beperkt bleef tot twintig procent, zoals hij beloofd had, maar opliep tot 120 procent. Zijn tegenstanders verwijten hem vooral dat hij de grenzen heeft opengesteld voor westerse goederen en restrictief monetair beleid voert, waardoor een groot aantal bedrijven in de problemen is gekomen. Markovic wees erop dat zijn programma kan rekenen op de steun van het Internationale Monetaire Fonds (IMF).

    • Theo Engelen