FNV: boete voor bedrijven met weinig wao'ers

DEN HAAG, 20 APRIL. Bedrijven die niet voldoende arbeidsongeschikten in dienst hebben, moeten een boete betalen die afhankelijk is van de totale loonsom. FNV-voorzitter Stekelenburg opperde dit idee gisteren op symposium van de Koninklijke Vereniging voor de Staatshuishoudkunde.

Dr. F.B. Lempers, directeur van de christelijke werkgeversorganisatie NCW, schoot het idee van Stekelenburg direct af. Volgens hem leidt het voorstel “tot administratieve overlast en bureaucratische gekissebis over een definitie over arbeidsongeschiktheid”.

De FNV-voorzitter wil dat bedrijven die te weinig arbeidsongeschikten in dienst hebben een zogenoemde loonsomheffing gaan betalen.

Stekelenburg denkt aan een percentage van 3 a 7 van de totale loonsom. De FNV gaat dit voorstel inbrengen in de Sociaal-Economische Raad (SER). Dit adviescollege moet het kabinet adviseren over maatregelen om het aantal arbeidsongeschikten terug te dringen. Op dit moment zijn 885.000 mensen arbeidsongeschikt. In de adviesaanvraag denkt het kabinet aan bijstelling van de uitkeringsduur - bijvoorbeeld door de introductie van wachtdagen - en de hoogte van de uitkering. De SER moet medio dit jaar het advies uitbrengen. Het overleg verloopt volgens Stekelenburg “moeizaam” en kan wel een “creatief idee”

gebruiken. Het kabinet wil dat in 1994 niet meer mensen volledig arbeidsongeschikt zijn dan in 1989. Dit betekent dat het aantal arbeidsongeschikten toto 1994 met 65.000 moet verminderen. Hiermee zou bijna 2 miljard gulden worden bespaard op arbeidsongeschiktheidsregelingen (WAO en AAW).

De Sociale Verzekeringsraad heeft deze week een verdeeld advies uitgebracht, waarbij werkgevers een beloning krijgen als ze een arbeidsongeschikte in dienst nemen en een boete als een werknemer arbeidsongeschikt wordt.