Elsaesser eerste hoogleraar film- en tv-wetenschap

ROTTERDAM, 20 april - Dr. T. Elsaesser zal worden voorgedragen als eerste hoogleraar in de nieuwe studierichting Film- en Televisiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.

Elsaesser (47) is op dit moment als hoofd Graduate Studies of Film and Television verbonden aan de University of East Anglia in Norwich (Engeland). Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis van de vroege film. Onlangs verscheen van hem het boek Early Cinema; Space Frame Narrative.

De taakgroep die de instelling van de nieuwe studierichting voorbereidt, zal Elsaesser eind april voordragen bij het bestuur van de Faculteit der Letteren. In september beginnen de colleges van de studierichting Film- en Televisiewetenschap, onderdeel van de Faculteit der Letteren. Naar verwachting zullen 75 studenten zich inschrijven voor deze post-propaedeutische studie.