Denen: sancties Z-Afrika handhaven

KOPENHAGEN, 20 APRIL. Het Deense parlement heeft gisteren de regering opdracht gegeven de economische sancties tegen Zuid-Afrika te handhaven ondanks de recente beslissing van de andere elf EG-landen om deze sancties - althans voor een deel - op te heffen.

Het parlementaire besluit was tegen de zin van premier Poul Schlueters Conservatieve minderheidskabinet. De beslissing komt slechts enkele dagen voor de komst naar Kopenhagen van Zuid-Afrika's president De Klerk. Woensdag brengt De Klerk een bezoek aan Denemarken, het eerste bezoek van een Zuidafrikaans staatshoofd aan een Scandinavisch land.

De Klerks besprekingen zullen zich waarschijnlijk toespitsen op de vernieuwing van de handelsbetrekkingen tussen beide landen nu die de volledige diplomatieke betrekkingen hebben hersteld.

In het Deense parlement waren het in feite de drie belangrijkste oppositiepartijen - onder aanvoering van de Sociaal-Democraten - die de regering opdroegen een veto uit te spreken over de beslissing van de Europese Gemeenschap van afgelopen maandag om het importverbod van ijzer, staal en gouden munten uit Zuid-Afrika op te heffen. Dezelfde coalitie van oppositiepartijen dwong een vroegere regering-Schlueter tot nationale handelssancties jegens Zuid-Afrika en tot het minimaliseren van de diplomatieke betrekkingen met dat land.

De Deense actie zal - indien ze al tot uitvoering komt - nauwelijks praktische betekenis hebben aangezien de andere EG-landen een Deens veto hoogstwaarschijnlijk zullen negeren.

Minister van buitenlandse zaken Uffe Elleman-Jensen betoogde in het parlement dat de sancties dienen te worden opgeheven als een beloning voor de vooruitgang die De Klerks regering heeft geboekt bij het ontmantelen van het apartheidssysteem. De Sociaal-Democraten evenwel meenden dat het nog te vroeg is om de boycotmaatregelen af te schaffen. Zij wezen erop dat het ANC heeft gevraagd de sancties te handhaven tot de apartheid volledig is verdwenen en de zwarte meerderheid niet langer is uitgesloten van nationale verkiezingen.

(AP)