De Nederlandse 'first lady of bridge', Bep ...

De Nederlandse 'first lady of bridge', Bep Vriend, ontving onlangs twee onderscheidingen. Ze zal echter niet met alle twee even blij zijn geweest, maar om de door haar gewonnen Prijs voor de Mooiste Nul zal ze achteraf toch wel hebben moeten lachen. Per slot van rekening zond ze haar 'prestatie' zelf in. De plaats van handeling was het zesde Europese Parenkampioenschap dat eind maart in het Italiaanse Montecatini werd verspeeld. Naast een prijs voor het best afgespeelde contract was er ook een prijs uitgeloofd voor de mooiste nul. De redactie van het toernooibulletin ontving vele inzendingen, waaronder deze:

(zie diagram 1) (Schoppen) B 6 5 (Harten) A 9 8 5 (Ruiten) V B 10 2 (Klaver) 9 6

(Schoppen) H 10 9 7 4 (Harten) 10 7 2 (Ruiten) H 4 (Schoppen) H 4 2

(Schoppen) A 8 (Harten) H V B 6 4 3 (Ruiten) 9 8 (Klaver) B 10 5

(Schoppen) V 3 2 (Harten) --- (Ruiten) A 7 6 5 3 (Klaver) A V 8 7 3

Bep Vriend opende de O-hand met 1 (Harten) , Z volgde met 2 (Ruiten) en Anton Maas (W) had net voldoende om 2 (Schoppen) te laten horen. N steunde zijn partner met 3 (Ruiten) en dat was voor de Italiaanse Z-speler genoeg om na O's 3 (Harten) meteen naar 5 (Ruiten) te springen. Anton Maas geloofde daar terecht niet in en doubleerde. Hij kwam uit met (Harten) 2 voor N's (Harten) A waarop Z in de hand een (Schoppen) wegdeed. De leider vroeg nu een 'fiori' van tafel te spelen. Verwachtend dat hij troef zou spelen en onvoldoende gewaarschuwd door het horen van 'fiori', dat klaver betekent, speelde Bep Vriend (Ruiten) 8 bij. Dat werd dus direkt een strafkaart. De leider nam vervolgens de (Klaver)-snit en verzocht Maas, toen deze de slag met (Klaver) H had gewonnen, op vriendelijke toon de kleur van de strafkaart na te spelen. Dat mocht niet worden geweigerd en zo won (Ruiten) V de volgende slag. Onder (Ruiten) A viel hierna (Ruiten) H, (Klaver) A werd geincasseerd en toen de 3de (Klaver)-ronde in N werd getroefd, bleken Z's laatste twee (Klaver)'s hoog te zijn. Hierop verdwenen 2 verliezende (Schoppen)'s in N en nu zat er voor Maas-Vriend niet meer in dan een (Klaver)- en een (Schoppen)-slag. Het verlies van 750 pnt. was een absolute nul, op lichtjaren afstand verwijderd van de superscore die +500 zou hebben opgeleverd als afstraffing voor het veel te optimistische Italiaanse contract.

Gelukkig verhinderde deze ramp het Nederlandse paar niet om de finale te bereiken, al kwam er niet genoeg uit om een rol van betekenis te spelen. Van de 84 finalisten eindigden zij precies in het midden, 42ste.

Een onderscheiding om echt trots op te zijn verwierf Bep Vriend zich door de eerste Truckstar Superhand Trophy voor het beste afspel te winnen. De Truckstar-competitie was een idee van het bridgetijdschrift IMP. Gedurende een jaar mocht iedereen kandidaatspellen inzenden voor het beste afspel en voor het beste tegenspel. De inzendingen werden in IMP gepubliceerd, waarna juryleden Erik Kirchhoff, Andre Mulder en Max Rebattu ze moesten beoordelen. Uit een groot aantal fraaie staaltjes afspel koos deze jury dit als het beste: (zie diagram 2)

(Schoppen) H V 4 3 (Harten) A 8 2 (Ruiten) 7 4 (Klaver) B 8 5 4

(Schoppen) 8 7 5 (Harten) 10 7 3 (Ruiten) A B 2 (Schoppen) V 10 6 2

(Schoppen) 9 6 (Harten) V B 9 5 (Ruiten) V 10 6 5 (Klaver) H 9 7

(Schoppen) A B 10 2 (Harten) H 6 4 (Ruiten) H 9 8 3 (Klaver) A 3

Tegen Bep Vriends 4 (Schoppen) begon W de vijandelijkheden met (Klaver) 2. Z nam (Klaver) H met (Klaver) A en speelde (Klaver) na. W won en vervolgde met troef om te voorkomen dat Z twee (Ruiten)-aftroevers in N kon maken. En inderdaad, als de leider de slag op tafel wint en een (Ruiten) naar (Ruiten) H speelt wint W en speelt weer troef. Z blijft dan met een rode verliezer te veel zitten.

Bep Vriend zag een betere speelwijze dan het laten aankomen op de 50% kans dat (Ruiten) A goed zit. In plaats hiervan incasseerde zij (Harten) H-A en (Klaver) B , waarop een (Harten) wegging, en troefde de 3de (Harten) van tafel in de hand. Nu kwam de verrassende manoeuvre: schijnbaar afziend van de kans dat O (Ruiten) A bezit, speelde zij (Ruiten) uit de hand! Wie van OW nam, deed er niet toe.

Het (Schoppen)-naspel nam Bep Vriend op tafel en troefde vervolgens N's laatste (Klaver) in de hand met (Schoppen) A waardoor de situatie als volgt werd: (zie diagram 3)

(Schoppen) V 4 (Harten) - (Ruiten) 4 (Klaver) -

(Schoppen) - (Harten) - (Ruiten) H 9 8 (Klaver) -

Vriend speelde nu (Ruiten) H uit de hand en schiep zich met deze speelwijze twee kansen: als O (Ruiten) H bezit, krijgt N altijd de laatste twee slagen en is de positie van (Schoppen) 8, die nog bij de tegenpartij zit, onbelangrijk, en als (Schoppen) 8 bij W zit, maakt N altijd (Schoppen) 4, ook als het W is die (Ruiten) H met (Ruiten) A neemt.

Het getuigt van bijzondere klasse als je aan tafel zo'n ingenieuze manier vindt om je maakkansen in een ogenschijnlijk aap-noot-mies-contract te verbeteren. Deze verbetering houdt hier in dat de 50% kans dat O (Ruiten) A bezit, intact blijft, en de kans dat W (Ruiten) A bezit, maar ook de 3-kaart troef als extra kans wordt meegenomen. En het was door deze extra kans dat Bep Vriend haar contract won. Een terechte beloning, en een terechte bekroning!

De Truckstar Trophy voor het beste tegenspel ging naar Berry Westra, met als eervolle vermelding de tegenspelprestatie van Gerard Rietveld.

Zij komen volgende week voor het voetlicht.

    • Bob van de Velde