Akkoord Amsterdam en ING over IJ-oevers

AMSTERDAM, 20 APRIL. Burgemeester en Wethouders van Amsterdam hebben overeenstemming bereikt over de oprichting van een samenwerkingsverband met de Internationale Nederlanden Groep (ING) voor de ontwikkeling van de IJ-oevers van de hoofdstad. De gemeente zal samen met de NMB-Postbank en verzekeraar Nationale-Nederlanden, de twee werkmaatschappijen van Internationale Nederlanden, deelnemen in een op te richten financieringsmaatschappij.

Deze commanditaire vennootschap, die vooralsnog zal werken onder de naam Amsterdam Water Front, krijgt een startkapitaal van 12 miljoen gulden. De gemeente neemt de helft van dit bedrag voor zijn rekening, de NMB Postbank 35 procent en Nationale Nederlanden 15 procent. Het geld zal worden gestort in een gelijknamige ontwikkelingsmaatschappij.

Die zal het komende jaar de voorstellen voor het IJ-oeverproject bestuderen.

Het studiejaar is bedoeld voor het opstellen van een ondernemingsplan. Direct na de oprichting kunnen ook andere partijen als financiers en ontwikkelaars in de financieringsmaatschappij toetreden. Daarbij zullen de gemeente en de NMB-Postbank naar rato hun aandeel inleveren tot minimaal 20 procent voor elk van beiden. Het is volgens een woordvoerder van de gemeente uitgesloten dat een nieuwe partij meer dan de helft van de financieringsmaatschappij in handen krijgt.

Het college van B en W wil de voorstellen voor de financieringsmaaschappij gelijktijdig in de Amsterdamse gemeenteraad brengen met de nota waarin de uitgangspunten voor de IJ-oever zijn vastgelegd. Dat is naar verwachting voor het zomerreces. De ontwikkelingsmaatschappij kan dan per 1 september aan de slag gaan.