Winst Van Leer stijgt 4 procent, dollar drukt omzet

ROTTERDAM, 19 APRIL. De netto winst van Van Leer, producent van onder meer vaten en een van de grootste ondernemingen in de Europese verpakkingsindustrie, is in 1990 met vier procent gestegen. De omzet daalde met 6 procent tot 2,94 miljard gulden.

De daling van de omzet was voor een belangrijk deel het gevolg van de daling van de dollarkoers. Het over de gehele wereld actieve concern behaalt 45 procent van de omzet in dollars of daaraan gekoppelde valuta. Als de dollar in 1990 gelijk was gebleven, had Van Leer een omzetstijging van twee procent geboekt. De omzet is verder gedaald door de verkoop van polystyreen verpakkingsactiviteiten.

Van Leer (1919) staat wel bekend als de “stille Nederlandse multinational” omdat de onderneming ondanks zijn omvang (ongeveer 15.000 werknemers) niet aan de beurs is genoteerd. Het merendeel van de omzet wordt buiten Nederland behaald. In de directie zitten ook buitenlanders.

Oprichter Bernard van Leer heeft de aandelen ondergebracht bij de Van Leer Group Foundation die de dividendinkomsten gebruikt ten behoeve van “sociaal en cultureel achtergestelde kinderen, vooral in landen waar Van Leer odernemingen gevestigd zijn”.

De netto concernwinst bedroeg afgelopen jaar 91 miljoen gulden tegen 87 miljoen in 1989. Een derde (31 miljoen) wordt uitgekeerd als dividend, de rest gereserveerd voor investeringen. Bijna de helft van de winst werd het eerste halfjaar geboekt.

Van Leer profiteerde van “een algemene trend tot verlaging van de vennootschapsbelasting over de gehele wereld”. Het concern betaalde 50 miljoen gulden belasting, 17 miljoen minder dan vorig jaar. Verder waren de buitengewone lasten 9 miljoen gulden lager dan in 1989.

Het concern ondervond hinder van de vertragende economische groei in de Angelsaksische landen: Verenigde Staten, Groot-Brittannie en Australie. In Zuid-Amerika waren de recessies in Brazilie en Argentinie merkbaar, nog versterkt door de forse devaluaties. In Zuid-Afrika, waar ongeveer een tiende van de werknemers actief is, daalde de economische groei.

Bij ongewijzigde valutakoersen verwacht Van Leer voor 1991 een vergelijkbare winst en een “gematigde omzetgroei”. Het concern verwacht dat een paar grote bedrijven de internationale verpakkingsindustrie zullen domineren, en wil tot die groep behoren.

Het bedrijf maakte vanmiddag ook bekend dat deze week Avery Dennison's Metallized Paper in de Verenigde Staten is overgenomen, inclusief een Britse dochteronderneming. Het omzet bedraagt met 175 werknemers 60 miljoen gulden. Met deze acquisitie is Van Leer een van de grootste bedrijven in de wereld bij de produktie van gemetalliseerd papier, karton en film.