Staatsdrukkerij wil af van samenwerking met Hollandse Persunie

ROTTERDAM, 19 APRIL. De Staatsdrukkerij en Uitgeverij (SDU) wil de samenwerking verbreken met uitgeverij De Hollandse Persunie (HPU), onder meer voor tweederde eigenaar van het weekblad HP-De Tijd. De SDU heeft haar aandeel van 32 procent in de HPU te koop aangeboden, overeenkomstig de statuten in eerste instantie aan de overige andeelhouders. Tevens eist de SDU een lening aan de HPU op van 1,5 miljoen gulden.

De andere aandeelhouders van de Hollandse persunie hebben de prijs afgewezen die de SDU voor haar aandeel in het bedrijf verlangt. “Wij willen alles in een keer regelen, in samenhang met elkaar”, zegt HPU-directeur H. van Brussel. De HPU wil handhaving van afspraken die bij het begin van de samenwerking zijn gemaakt. Dei betreffen een contract om tot eind 1992 voor de SDU zeven tijdschriften van Openbaar Kunstbezit te beheren. De HPU wil deze tijdschriften graag overnemen, maar eist dat de SDU op zijn minst financieel betrokken blijft, bijvoorbeeld bij eventuele betaling van afvloeiingsregelingen van redacteuren in geval een blad niet langer rendabel is.

De SDU wil de bladen Entr'Act en Kunstschrift onderbrengen in haar werkmaatschappij aan de Haagse Koninginnegracht. Volgens woordvoerder A. Smaal van de SDU zal voor de overige bladen in overleg met de redactie een “goed onderkomen” worden gezocht.

De SDU eist terugbetaling van de lening van 1,5 miljoen omdat de HPU zou hebben verzuimd op tijd rente te betalen. Directeur Van Brussel van de HPU bestrijdt dit ten stelligste. “Wij hebben de rente verrekend met een vordering die wij hadden op de SDU. Daar zal geen accountant iets tegen in kunnen brengen. Het zijn slechts pogingen van de SDU om onder de verplichtingen uit te komen. Omdat dat niet goed lukt, wringt zij zich in allerlei bochten.”

De SDU zegt van de samenwerking af te willen omdat sprake is van een “herorientering”, aldus een woordvoerder. “Onze organisatie is bekend met de modernste technieken en gespecialiseerd op gebieden als girobetaalkaarten en overheidsinformatie. Daar willen wij ons op concentreren.”

De HPU verwacht dat de SDU binnenkort zijn aandeel van 32 procent aan derden aanbiedt. “Maar de prijs die zij daarvoor vraagt is niet realistisch. Die is gebaseerd op het dienstverleningsdeel dat wij verzorgen voor de SDU. Als dat eruit wordt gehaald, dan blijft er van die prijs niet veel over,” aldus directeur Van Brussel.

    • Zeger Luyendijk