Smit zag vorig jaar netto winst verdubbelen

ROTTERDAM, 19 APRIL. Sleep- en bergingsbedrijf Smit Internationale heeft vorig jaar een nettowinst van 8 miljoen gulden behaald. Dit is een verdubbeling van de winst van 4 miljoen gulden in 1989.

Het Rotterdamse bedrijf verwacht voor dit jaar een verdere verbetering van de resultaten. Dit heeft de directie van Smit gisteren bekend gemaakt.

Gedurende de eerste helft van 1990 leed Smit nog een verlies van 7,2 miljoen gulden, onder meer veroorzaakt door financieringslasten en verliezen van in totaal 24,5 miljoen gulden bij niet-geconsolideerde deelnemingen. Over het hele vorige jaar leed Smit op haar deelnemingen een verlies van 19,2 miljoen gulden. De belangrijkste deelneming waarom het hier gaat is de begin 1990 gestarte joint venture Rockwater. Daarin voert Smit samen met het Amerikaanse bedrijf Halliburton onderwaterwerkzaamheden voor de off shore-industrie uit.

In de tweede helft van 1990 zijn de resultaten van deze deelneming door de opleving van de off shore-markt sterk verbeterd.

Het bedrijfsresultaat van Smit steeg vorig jaar van 18,5 miljoen tot 52 miljoen gulden. Dit komt omdat Smit in 1989 de verliesgevende constructie werkzaamheden voor de off shore-industrie nog meenam in de geconsolideerde cijfers. Die zijn nu in Rockwater ingebracht en worden dus niet meer geconsolideerd. Mede daardoor daalde de omzet van Smit vorig jaar van 587 tot 498 miljoen gulden.

Smit heeft geen cijfers bekend gemaakt onderscheiden naar de verschillende activiteiten: bevoorrading (Smit Lloyd), berging en zeesleepvaart (Smit Tak) en havensleepdienst (Smit Havensleepdiensten). Smit stelt een dividend van 0,40 gulden plus een stockdividend van 1 procent per aandeel van 20 gulden nominaal voor.