Rechter keurt eigen Cao van sleper Kooren goed

ROTTERDAM, 19 APRIL. De CAO die het Rotterdamse havenbedrijf Adriaan Kooren in 1988 afsloot met een eigen werknemersvereniging is toelaatbaar en heeft rechtskracht. Dit heeft de Rotterdamse rechtbank beslist in een hoger beroepsprocedure tussen Adriaan Kooren en de Vervoersbond FNV. Eerder waren de president in kort geding en de kantonrechter in een zogeheten bodemprocedure al tot deze conclusie was gekomen.

Adriaan Kooren ging in 1988 in de Rotterdamse haven met vier sleepboten de concurrentie aan met Smit Havensleepdiensten, onderdeel van Smit Internationale. Hij deed dit onder meer door een eigen CAO af te sluiten die hem in staat stelde andere werktijden (geen 36-urige werkweek) te hanteren en met drie in plaats van vier bemaningsleden te varen. De FNV heeft zich hiertegen altijd verzet. De FNV stelde zich op het standpunt dat Adriaan Kooren zich diende te houden aan de CAO die de bond met Smit Internationale en een aantal kleinere sleepdiensten had afgesloten en algemeen verbindend - dat wil zeggen ook van kracht voor werknemers in dezelfde bedrijfstak voor wie geen eigen CAO geldt - was verklaard. Dit standpunt heeft de rechtbank verworpen. Iedere vereniging van werknemers kan een eigen, rechtsgeldige CAO afsluiten.

Inmiddels vaart Adriaan Kooren met 14 slepers. Daarmee hoopt hij dit jaar een marktaandeel van circa 18 procent te behalen. Kooren heeft in de Rotterdamse haven een tarievenslag ontketend met rivaal Smit. Hij zegt dat hij zijn diensten goedkoper aan de rederijen kan aanbieden onder meer omdat hij maar met 3 bemanningsleden vaart. Onlangs kondigde Smit aan ook met drie bemanningsleden te willen varen, wat ten koste zou gaan van 170 arbeidsplaatsen van de 800 arbeidsplaatsen bij Smit Havensleepdiensten. Daarover onderhandelt Smit nu met de vakbonden.