'Politie moet taken laten lopen wegens bezetting'

AMSTERDAM, 20 april - Als gevolg van een hardnekkig personeelstekort moet de Amsterdamse politie veel vaker dan ze lief is primaire politietaken verwaarlozen en hun bureaus gewoonweg sluiten.

Hierbij gaat het niet alleen om de bestrijding van kleine criminaliteit. Zelfs het onderzoek naar de raadselachtige omstandigheden rond de dood van een Ghanees die begin april in Zuid-oost van de vierde etage van een flat viel, is gestaakt wegens gebrek aan personeel. Dit stelt voorzitter B. Driessen van de Amsterdamse Politievereniging APV. waar stelt hij dat?

Van de 950 politiemensen die in de laatste vijf jaar voor het hoofdstedelijke korps zijn opgeleid, zijn er 800 “weggerend” naar andere korpsen. Voor de bestrijding van roofovervallen zijn 180 man weggehaald bij de wijkteams. Driessen: “Er zijn door het roofteam goede resultaten geboekt, maar het is wel ten koste gegaan van de 'eerstelijnspolitiezorg' in de wijken. Voor het normale toezicht op straat is geen tijd meer”.

De APV heeft een aantal plannen ontworpen om “de malaise binnen het korps” te doorbreken. De beloning moet in de hoofdstad volgens de vereniging fors omhoog, de opleiding moet worden verkort van 21 naar 8 maanden en meer toegespitst op wat de agenten in Amsterdam werkelijk op straat staat te wachten. Het wegtrekken naar andere steden moet via premies voor Amsterdamse agenten worden tegengegaan. De APV vindt dat “Den Haag” 500 miljoen gulden moet vrijmaken voor uitvoering van de plannen. Driessen: “Boetes verhogen? Wie moet die in godsnaam uitschrijven?”