Polen krijgt van het IMF 2,5 miljard dollar steun

WASHINGTON, 19 APRIL. Het Internationale Monetaire Fonds (IMF) heeft een financieringspakket van 2,5 miljard dollar voor Polen goedgekeurd ter ondersteuning van de economische hervormingen in dat land. IMF-functionarissen hebben dit gisteren meegedeeld.

Het IMF-krediet geldt voor een periode van drie jaar. Een deel van het bedrag is bedoeld om de stijging van de kosten van de import van olie en gas op te vangen. Polen heeft zich ertoe verplicht de overheidsuitgaven en de inflatie in de hand te houden. Die bedroeg in 1989 nog 640 procent, vorig jaar 250 procent terwijl voor dit jaar rekening wordt gehouden met een inflatie van 55 procent.

Polen is begin vorig jaar begonnen met een hervormingsprogramma dat is gericht op vermindering van de inflatie, privatisering van de helft van de staatsbedrijven, het wegnemen van belemmeringen voor buitenlandse investeringen en het opzetten van een bankenstelsel naar westers model. Het land is het IMF van vorige leningen 486 miljoen dollar schuldig.

Volgens het IMF hebben economische hervormingen in Oost-Europa de produktie in eerste instantie veel sterker doen afnemen dan was verwacht. Maar de landen die een door het fonds gesteund programma volgen, kunnen in 1992 een bescheiden herstel tegemoet zien. Behalve Polen zijn dat Hongarije, Tsjechoslowakije, Roemenie en Bulgarije. Met Joegoslavie, ook lid van het IMF, bestaat geen overeenkomst. De politieke en economische situatie in dat land is op het ogenblik zo chaotisch dat besprekingen over een nieuw programma weinig zin hebben, aldus IMF-functionarissen. (Reuter, UPI)