Pleidooi voor Europees politiekorps

VENLO, 19 april - Om de veiligheid van de burger in het Europa zonder grenzen te kunnen garanderen moet er op termijn een Europees politiekorps komen. Dit zei de minister van binnenlandse zaken dr. H. Schnoor van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen gisteren tijdens een conferentie in Venlo over de gevolgen van het Akkoord van Schengen voor de politie.

Het Schengen-akkoord werd in 1985 ondertekend door West-Duitsland, Frankrijk en de Benelux. Vooruitlopend op de Europese eenwording in 1992 zouden deze vijf landen al per 1 januari 1990 hun binnengrenzen afschaffen en zo een vrij verkeer van personen en goederen mogelijk maken. Omdat die oorspronkelijke datum niet werd gehaald, hopen de partners in het grensverdrag dat Schengen per 1 juli 1992 in werking zal treden.

Volgens Schnoor zal echter ook zonder 'Schengen' een verdere intensivering van de grensoverschrijdende politiele samenwerking onafwendbaar zijn. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen en onderlinge afspraken tussen de verschillende landen verwacht de Duitse minister “gaten in de veiligheid” die niet eenvoudig te dichten zijn.

Als oplossing hiervoor denkt Schnoor aan de oprichting van een Europees politiekorps, dat geleidelijk meer bevoegdheden moet krijgen.

Aanvankelijk zou deze multinationaal samengestelde politiedienst zich alleen moeten bezighouden met het verzamelen, analyseren en doorgeven van informatie die van belang is voor de bestrijding van internationale criminaliteit. Maar uiteindelijk zou de dienst ook een, beperkte, opsporingsbevoegdheid moeten krijgen.

Het plan van de Duitse minister gaat verder dan het voorstel dat minister Hirsch Ballin (justitie) in januari deed om te komen tot een Europese recherche-informatiedienst zonder bevoegdheden. Hirsch Ballin wil zijn voorstel aan de orde stellen tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Raad van ministers, in de tweede helft van dit jaar.