Oud-topman Shell begeleidt omroepen

HILVERSUM, 19 april - Mr. G.A. Wagner, oud-voorzitter van de raad van bestuur van Shell, gaat de gesprekken over de samenwerking tussen AVRO, KRO en NCRV begeleiden.

Deze drie omroepen moeten vanaf 1 oktober samen op Nederland 1 gaan uitzenden en vormen als tegenstanders van het vandaag gepresenteerde Meerjaranplan 1991-1995 een minderheid in het NOS-bestuur.

De drie willen de komende weken de doelstellingen van hun samenwerking uitdiepen en concreet vormgeven. Wagner hoopt samen met de omroepvoorzitters, programmadirecteuren, directeuren sociaal-economische zaken en beleidsadviseurs op korte termijn een raam-overeenkomst te bereiken. Ondertussen moet de gezamenlijke programmering gestalte krijgen.

Uitgangspunt voor de samenwerking tussen AVRO, KRO en NCRV is dat de omroepen de eigen doelstelling, het eigen bedrijf en de eigen vereniging overeind houden. Een fusie tussen de nieuwe partners op Nederland 1 wordt uitgesloten.

Het inroepen van Wagner als begeleider betekent niet dat de drie omroepen hun bezwaren tegen het door het dagelijks bestuur van de NOS gemodelleerde 'gedifferentieerd bestel' intrekken. De drie voelen zich in uitzendmogelijkheden en de hoeveelheid zendtijd in de avonduren benadeeld ten opzichte van de drie andere A-omroepen. De toekomstige partners van Nederland 1 hebben al protest aangetekend bij het Commissariaat voor de Media en sluiten een beroep bij de Raad van State niet uit.

In het “Meerjarenplan 1991-1995 Nederlandse Publieke Omroep”, dat vandaag aan het Commissariaat voor de Media en het ministerie van WVC wordt voorgelegd, laat de omroep aan de politiek de keuze tussen een bestel dat in sterke mate afhankelijk wordt van reclamegelden of een verhoging van de omroepbijdrage. Als het aan AVRO, KRO en NCRV ligt, wordt voor de laatste optie laatste gekozen.