Oerwoudje spelen

Het is heel nuttig dat Marion de Boo de lezers van deze krant op de hoogte brengt van het conflict tussen Vogelbescherming en Natuurmonumenten over nestkastjes-beleid (NRC Handelsblad, 15 april).

Dat het hierbij gaat om een modieuze gril van bosbouw-adviseurs die niet alleen gevolgen voor vogels heeft, wordt echter onvoldoende benadrukt. Zeker er zijn meer vogels dan mensen in Nederland, maar van die laatste soort toch altijd nog 414-km, van wie zeer velen van bos willen genieten.

Als bosbouwers echter oerwoudje willen spelen in de ons resterende bosgebieden, bij voorbeeld door al het vallend hout ter plaatse te laten vergaan, wordt dat wel veel moeilijker. Dat oerwoud waarlijk hun streven is werd zeer recent nog eens bewezen door hun plannen de los of lynx er in los te laten.

Dat ze niet beseffen dat dit onuitvoerbaar is in het dichtst bevolkte land van Europa illustreert nog weer eens hoezeer zogenaamde vakbekwame regelgeving kan ontsporen door het dragen van oogkleppen.

Het bestuur van Natuurmonumenten kan verweten worden hierin niet remmend te zijn opgetreden.

    • P.S. Blom