Nieuw college B en W Amersfoort

AMERSFOORT, 18 april - In Amersfoort is gisteravond een nieuw college van B en W gevormd. PvdA, VVD en CDA leveren elk twee wethouders, waarmee het college dezelfde samenstelling heeft als voor de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar.

Bij de verkiezingen leden de drie partijen verlies als gevolg van hun opstelling in het stadsvernieuwingsplan voor het gebied tussen het station en de binnenstad. D66 en Groen Links boekten als gevolg van hun oppositie tegen het plan een ruime overwinning en traden tot het college toe.

Eind vorige maand dienden de wethouders C. Bruring (D66) en W. van der Vlies (Groen Links) hun ontslag in. Brurings fractie kon zich niet verenigen met de resultaten van een inspraakprocedure, waaruit bleek dat de bewoners geen voorstander waren van hoge, massale bebouwing in Amersfoort. Het college wilde daarvoor naar inzicht van D66 en Groen Links te weinig garanties geven. Een dag later diende ook wethouder Van der Vlies haar ontslag in.

De twee nieuwe wethouders zijn T. de Man (PvdA) voor financien en A. Broek (VVD) voor stedelijk beheer en milieu. De PvdA'er F. Asselbergs is opnieuw verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening bij de uitvoering van het stadvernieuwingsplan dat onlangs door de gemeenteraad werd goedgekeurd.

De nieuwe samenstelling van het college van B en W is voordelig uitgevallen voor de VVD, die voorstander was van zes wethouders. PvdA en CDA vonden vijf wethouders voldoende. In dat geval had de VVD genoegen moeten nemen met een wethouder.