Neologismen Wallage leiden tot lachsalvo's

BREDA, 19 april - De neologismen 'doorstroomprofiel' en 'schoolkritisch moment' van staatssecretaris Wallage (onderwijs) waren gisteren goed voor de eerste lachsalvo's op een studiedag van het Nederlands Genootschap van Leraren in Breda.

Een van de stellingen op de dag, die ging over het vak Nederlands, luidde dat de afwezigheid van minister van onderwijs Ritzen “kenmerkend mocht heten”. De herinnering aan zijn pleidooi voor het gebruik van meer Engels in het hoger onderwijs bleek nog lang niet uitgewist.

De Belgische minister van onderwijs Coens had de uitnodiging voor de 'taalconferentie' van het lerarengenootschap wel aangenomen en gebruikte de gelegenheid om juist te pleiten voor minder Engels op de universiteiten. “Door de roep aan onze instellingen voor hoger onderwijs om meer en meer cursussen in het Engels te doceren komt ons taalgebied in een kritieke fase”, zei hij. Coens had het ook al eens tegen Ritzen gezegd: het Nederlands moet de drager blijven van wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen. Dat hoorde voor universiteiten een vorm van maatschappelijke dienstverlening te zijn.

Om aan te tonen dat het hem menens is, vertelde Coens dat hij binnenkort met een wetsontwerp over het universitair onderwijs in Vlaanderen komt waarin “doelbewust enkele bepalingen met betrekking tot het taalgebruik zijn opgenomen”. Als regel zal gelden dat studenten, behalve als ze een talenstudie volgen, hun diploma volledig in het Nederlands moeten kunnen halen. Colleges in een andere taal worden beperkt tot keuzevakken en hun aandeel wordt zo klein mogelijk gehouden. “Universiteiten moeten aanvaarden dat zij voor de moedertaal een rol van bescherming hebben. Als wij niet meer in staat zouden zijn wetenschappelijk te denken in het Nederlands, is die taal veroordeeld.”

Aan het eind van de dag mocht het publiek de fouten in vijftien zinnen aangeven. Een van de zinnen die het meest aansloegen luidde:“Het is inmiddels algemeen bekend, hoe de minister van onderwijs de moedertaal een warm hart toedraagt.”