Liof neemt deel in nieuwe luchtvaartmaatschappij

MAASTRICHT, 19 APRIL. Een nieuwe luchtvaartmaatschappij, Air Exel Netherlands, gaat vanaf de luchthaven Maastricht lijndiensten verzorgen naar Amsterdam, Londen, Munchen en Berlijn. De maatschappij is een joint venture van de Zwitserse holding Alphalines, die ook in andere landen Air Exel-maatschappijen heeft opgezet, de industriebank LIOF en luchtvaartadviseur R. Stinga, die algemeen directeur wordt.

Air Exel begint op 1 mei met drie dagelijkse vluchten naar Amsterdam.

Tot voor kort werd die verbinding door de NLM onderhouden, maar de KLM besloot vorige maand de exploitatie van de onrendabele lijn stop te zetten. Die lijn wil Exel in september heropenen, wanneer ook de vluchten naar Munchen beginnen. Directeur Stinga verwacht de exploitatie na een aanloopverlies van minimaal 1,5 miljoen gulden binnen drie jaar rendabel te kunnen maken door te werken met een lagere kostprijs dan de KLM. Exel heeft drie vliegtuigen van type Embraer 120 Brasilia besteld, die dertig passgiers junnen vervoeren.

Overigens gaan Exel samenwerken met de KLM op het gebied van boekingen en marketing.

In het eerste jaar zouden zeker 75.000 passagiers, voornamelijk zakenmensen, vanaf Maastricht Airport naar Amsterdam, Londen en Munchen worden vervoerd en over twee jaar, wanneer ook lijnen naar Berlijn en wellicht Parijs zijn geopend, zou dat aantal gegroeid zijn tot 100.000 passagiers. Stinga baseert die cijfers op een marktonderzoek, dat hij op verzoek van de industriebank LIOF en de provincie Limburg heeft verricht. LIOF neemt 45 procent van het aandelenkapitaal voor zijn rekening om bedrijven die zich in Limburg willen vestigen, goede verbindingen in het vooruitzicht te kunnenstellen, heeft de directie verklaard.