Kamer twijfelt aan plannen van Ter Veld

DEN HAAG, 19 april- Een meerderheid van de Tweede Kamer zet grote vraagtekens bij het voorstel van staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) om te komen tot een nieuwe organisatie van de uitvoering van de sociale zekerheid.

“Wij voelen ons niet in de situatie om aan het plan het groene licht te geven”, zei PvdA-woordvoerder Buurmeijer gisteren tegen partijgenote Ter Veld. Hij vindt dat de voorstellen van de staatssecretaris, die gericht zijn op een betere, goedkopere, en meer efficiente uitvoeringsorganisatie 'niet ver genoeg gaan'.

Ter Veld wil dat de behandeling en de begeleiding van zieke en arbeidsongeschikte werknemers geheel in handen komt van de bedrijfsvereningen. De Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD) moet in haar huidige opzet verdwijnen. Tot nu was het de GMD die de mate van arbeidsongeschiktheid vaststelde. Ook had de dienst de taak om de terukeer van werknemers naar de werkplek te begeleiden. Ter Veld wil deze taken nu overhevelen naar de bedrijfsverenigingen. Uitgangspunt is dat de uitvoering van de sociale zekerheid meer gericht moet zijn op het mensen van een uitkering afhelpen, dan ze er aan helpen. Dit doel wordt het best gediend als de hele uitvoering van de sociale verzekeringswetten in een hand komt.

Alle partijen in de Tweede Kamer onderschreven gisteren dit uitgangspunt. Maar, behalve het CDA, vroegen de partijen zich sterk af of de bedrijfsverenigingen wel de aangewezen instanties zijn om dit nieuwe doel te dienen. Buurmeijer: “Het zijn de werkgevers en de werknmers, vertegenwoordigd in de bedrijfsverenigingen, die de afgelopen jaren de uitstoot naar de WAO hebben bepaald. Moet er in een nieuwe organisatie niet meer tegenwicht komen tegen dit gemeenschappelijk belang van het bedrijfsleven?” De overheid zou volgens Buurmeijer bij de uitvoering van de sociale zekerheid een veel nadrukkelijker rol moeten spelen. “Het roept bij ons vragen op als de sociale partners zo'n grote verantwoordelijkheid krijgen”, aldus Buurmeijer.

Verder vraagt Buurmeijer zich af of de bedrijfsverenigingen die 'categoraal opgebouwd, centraal geleid en bureaucratisch georganiseerd' zijn, de juiste'flexibiliteit' kunnen opbrengen die nodig is om mensen weer aan de slag te helpen. Buurmeijer werd in dit standpunt gesteund door de woordvoerders van VVD, D66, en Groen Links.

Volgens VVD-woordvoerder Linschoten is het nieuwe systeem nog steeds 'te ingewikkeld, te ondoorzichtig en te bureaucratisch'. Om de arbeidsbemiddeling te verzorgen van arbeidsongeschikten die niet via de bedrijfsvereniging in hun eigen bedrijf aan het werk kunnen komen, wil staatssecretaris Ter Veld aparte regionale kantoren in het leven roepen. Deze kantoren zouden moeten worden ondergebracht bij een nieuw in te stellen overkoepelend bestuursorgaan dat de naam GBO zou moeten krijgen.