Japan en Sovjet-Unie leggen geschil niet bij

TOKIO, 19 april - Het staatsbezoek van Sovjet-president Michail Gorbatsjov aan Japan is afgesloten, zonder dat beide landen een oplossing hebben gevonden voor het territoriale geschil van de Koerilen-eilanden. In een gezamenlijke slotverklaring worden de eilanden die Japan opeist weliswaar met zoveel woorden genoemd, maar de Sovjet-Unie erkent de Japanse aanspraak niet.

De Koerilen-kwestie stond het sluiten van een economisch akkoord ter waarde van in totaal 28 miljard dollar in de weg. In het slotcommunique verklaren Japan en de Sovjet-Unie zich bereid tot “constructieve samenwerking”, maar zonder op de details daarvan in te gaan. Gorbatsjov had Japan onder meer gevraagd te investeren in de olieindustrie, in havenprojecten en vliegvelden in het oosten van de Sovjet-Unie. Ook heeft de Sovjet-Unie voorgesteld samen met Japan op een van de omstreden eilanden een kerncentrale te bouwen en te exploiteren. Ook daarover zijn geen nadere details bekendgemaakt.

De Sovjet-Unie verklaart zich wel bereid om het aantal troepen te verminderen dat het op de zuidelijkste eilanden van de strategisch gelegen eilanden-keten heeft gelegerd. Japan en de Sovjet-Unie zullen gezamenlijke enkele ondernemingen op de eilanden exploiteren, zoals visserijbedrijven. Ook krijgen Japanners soepeler voorwaarden voor een bezoek aan de eilanden. Geen van deze concessies heeft Japan kunnen vermurwen.