Israel maakt zich zorgen; Druk Baker op Jeruzalem voor vredesproces

TEL AVIV, 19 april - De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, James Baker, oefent vandaag in Jeruzalem druk uit op Israels leiders om de weg te vrij te maken voor het bijeenroepen van een regionale vredesconferentie. “Ik geloof niet dat er vooruitgang kan worden geboekt indien de Amerikaanse delegatie en andere regeringen geen druk uitoefenen”, zei Baker gisteren. In het bijzonder neemt hij de Israelische nederzettingenpolitiek op de korrel.

Op basis van een rapport van de Israelische ambassade in Washington maakt Jeruzalem zich zorgen over de afstand die Baker al neemt van eerder bereikte verstandhoudingen met Israel. Met name dringt hij nu aan op het opnemen van Palestijnen uit Oost-Jeruzalem (Faisal Husseini) in de Palestijnse delegatie en op een rol voor de EG in het vredesproces. Jeruzalem vreest dat Baker erop uit is de regionale vredesconferentie alsnog naar een internationele vredesconferentie om te buigen. “Shamir zal zich daar krachtig tegen verzetten”, zeiden vanmorgen door de Israelische pers aangehaalde politieke kringen op het bureau van de premier.

Na besprekingen met de minister van buitenlandse zaken, David Levy, en met Shamir, grotendeels onder vier ogen, zal Baker morgenochtend in het Amerikaanse consulaat besprekingen voeren met een kleine Palestijnse delegatie. Faisal Husseini en de onlangs vrijgelaten Radwan Abu Ayyash zullen met wellicht de burgemeester van Betlehem, Elias Freij, door Baker worden ontvangen. De Palestijnse delegatie hoopt dan van de Amerikaan antwoorden te krijgen op elf vragen die zij hem schriftelijk hebben voorgelegd.

De Palestijnen willen weten of er tijdens het vredesoverleg een einde komt aan de nederzettingenpolitiek, wat de Amerikaanse houding is ten aanzien van de kwestie-Jeruzalem, hoe de VS tegen de politieke rechten van het Palestijnse volk aankijken, wat voor de VS precies het concept 'land tegen vrede' inhoudt en wat de VS van plan zijn te doen als Israel de Amerikaanse voorstellen verwerpt.

Ook vragen de Palestijnen Baker of in een Jordaans-Palestijnse delegatie een PLO-afgevaardigde met een lage rang, die niet in de PLO-leiding zit, kan worden opgenomen. Dat is in de vragenlijst de enige referentie aan de PLO.

    • Salomon Bouman