Irak geeft VN brief met overzicht van wapens

NEW YORK, 19 april - Irak heeft bij de secretaris-generaal van de Verenigde Naties gisteren een brief bezorgd met een gedetailleerde opsomming van het wapenarsenaal en de nucleaire faciliteiten van het land. Dit heeft de Iraakse ambassadeur bij de VN, Abdul Amir al-Anbari, gezegd.

Uit de brief blijkt dat Irak nog steeds ballistische raketten en chemische wapens bezit, aldus de ambassadeur, maar hij wilde niet ingaan op de preciese inhoud van het vijf pagina's tellende document.

Kopieen werden niet verstrekt. Al-Anbari wilde slechts kwijt dat het stuk “uiterst precieze”

informatie bevat. Hij zei ervan overtuigd te zijn dat Irak met het overhandigen van de brief voldoet aan de eisen die de VN op 3 april hebben gesteld om een officieel einde te maken aan de oorlog in de Golf.

Eerder op de dag overhandigden Iraakse diplomaten al een brief aan het Internationaal Bureau voor Atoomenergie (IAEA) in Wenen. De brief is een antwoord op VN-resolutie 667, die de vernietiging gebiedt van alle niet-conventionele wapens. Volgens Al-Anbari geeft het stuk duidelijk aan dat zijn land niet beschikt over kernwapens. Wat betreft het bestaan van faciliteiten voor een vreedzaam gebruik van kernenergie, zegt de brief dat alle onderzoeksinstellingen voor de ontwikkeling hiervan gedurende de bombardementen op Irak zijn vernietigd.

Secretaris-generaal Perez de Cuellar moet nu voor 18 mei een plan opstellen voor de verwijdering of vernietiging van de Iraakse chemische wapens en de Iraakse capaciteit om kernwapens te maken. Als het plan eenmaal is geaccepteerd door de Veiligheidsraad, moet het binnen 45 dagen worden uitgevoerd. (AP, Reuter)