Invoering van basisvorming uitgesteld met een jaar

ROTTERDAM, 19 april - Staatssecretaris Wallage (onderwijs) wil de invoering van de basisvorming in het voortgezet onderwijs een jaar uitstellen. Het eerste schooljaar in de basisvorming begint nu uiterlijk 1 augustus 1993. Scholen kunnen wel al komend schooljaar gebruik maken van de faciliteiten die Wallage voor de voorbereiding op de basisvorming heeft aangeboden.

Wallage heeft dit de Tweede Kamer meegedeeld in een nota waarmee de schriftelijke voorbereiding voor de parlementaire afhandeling van het wetsvoorstel basisvorming wordt afgerond. Volgens de staatssecretaris hebben de scholen voor organisatorische veranderingen en voor de omzetting van lager beroepsonderwijs in het voorbereidend beroepsonderwijs meer tijd nodig dan was voorzien. Hij baseert zich hierbij op uitspraken van de Onderwijsraad, die eerder op uitstel had aangedrongen. Ook de werkgroep die de invoering van de basisvorming begeleidt vond dat meer voorbereidingstijd nodig was. Wallage heeft ook tot uitstel besloten omdat het twijfelachtig is of de parlementaire behandeling van de wet voor 1 augustus zal zijn afgerond.

De staatssecretaris houdt vast aan de verplichte toetsen na afloop van de basisvorming. De scholen krijgen het materiaal daarvoor van de overheid, die het laat ontwikkelen door het CITO. De Adviesraad Voortgezet Onderwijs (ARVO) had in een eerder stadium geadviseerd de scholen zelf de toetsen te laten verzorgen.

De basisvorming moet binnen een periode van ten minste twee jaar en ten hoogste vier jaar door alle leerlingen gehaald kunnen worden, zo blijkt uit de nota. In de eerste twee leerjaren moeten in totaal 2.560 lesuren worden gegeven. Na het tweede leerjaar kunnen scholen minder dan 80 procent van hun onderwijstijd aan basisvorming besteden als de leerlingen al onderdelen hebben afgesloten. Scholen kunnen zelf beslissen op welk moment in het jaar les wordt gegeven in een bepaald vak.

De Tweede Kamer zal half mei het wetsvoorstel in plenaire vergadering behandelen.