Hoop op eind recessie kop ingedrukt; Stijging van Britse werkloosheid forse strop voor Major

LONDEN, 19 APRIL. Door de regering verspreid optimisme over een mogelijk eind aan de Britse recessie is de kop ingedrukt door het bekend worden van de grootste maandelijkse stijging van de werkloosheid in twintig jaar.

Het verlies aan werkgelegenheid voor 13.000 man in de afgelopen maand, heeft het aantal werklozen in Groot-Brittannie nu tot 2,1 miljoen doen stijgen. De Britse premier John Major, kreeg in het Lagerhuis van oppositieleider Kinnock het verwijt voorgelegd dat hij de Eerste Minister van werkloosheid was geworden. Het is voor de twaalfde achtereenvolgende maand dat de werkloosheid oploopt. Analisten achten het niet denkbeeldig dat het totale aantal werknemers zonder baan aan het eind van dit jaar tot over de 3 miljoen zal stijgen.

Zorgelijk voor de regering is het nieuws dat, aan het cijfer van de afgelopen maand gemeten, ook de industriele produktie nu terugloopt met een snelheid van 9 procent op jaarbasis. Omdat onder invloed van de inflatie de loonkosten zijn blijven stijgen, zijn de arbeidskosten per eenheid produkt met 11.3 procent gestegen. De produktiviteit is met 2.6 procent afgenomen.

Die cijfers betekenen dat het Britse bedrijfsleven het in toenemende mate moeilijk vindt om concurrerend te blijven werken. Om de kosten te drukken ontslaat het personeel, ziet het af van investeringen en probeert het het -schaarse- geschoolde personeel te houden door het de lonen te betalen die compenseren voor de inflatie (vorig jaar ruim 10 procent, nu teruglopend tot ruim 8 procent).

De regering-Major heeft dringend goed nieuws over de economie nodig vanwege komende verkiezingen. In het Lagerhuis betoonde John Major zijn “aanzienlijk medeleven” met al diegenen die hun baan hebben verloren maar hij benadrukte dat de enige oplossing om de economie gezond te maken, lag in het bestrijden van de inflatie. Die strijd denkt de regering te zullen winnen door de discipline die uitgaat van hoge rentetarieven.

Minister van werkgelegenheid, Michael Howard, beklemtoonde dat Groot-Brittannie met 7,4 procent werkloosheid nog steeds ligt beneden het Europees gemiddelde van 8,5 procent. Maar dat argument snijdt vermoedelijk weinig hout bij de kiezers die hun baan verloren hebben en die zich, anders dan in de recessie van de jaren 1981-1982, vooral in het zuid-oosten van Engeland bevinden. Dat is de machtsbasis voor de Conservatieve Partij en ook daar worden op 2 mei a.s.

gemeenteraadsverkiezingen gehouden, die een voorbode zijn van de nationale verkiezingen in uiterlijk juni volgend jaar.

Trouwens, een paar kilometer voor dat oefenmekka zie ik langs de weg in een bos met winters-lage camouflagewaarde plotseling Wuschheim Air Station, waar van '84 tot vorig jaar 96 Tomahawk kruisraketten (GLCM's ofwel 'glickms') gestationeerd waren. Net zo veel dus als er ooit waren toegedacht aan Nederland (Woensdrecht) en Belgie (Florennes) samen. Love your enemies, verlangt een kartonnen bord aan een boom.

    • Hieke Jippes