Hoop op doorbraak bij wapenoverleg

WENEN, 19 april - Westerse diplomaten in Wenen verwachten spoedig een doorbraak bij de onderhandelingen over de vermindering van de conventionele strijdkrachten in Europa (CFE).

De onderhandelingen liepen vijf maanden geleden vast na berichten dat de Sovjet-Unie eerder gemaakte afspraken zou ontduiken. De verwachting is dat zodra Sovjet-leider Gorbatsjov uit Japan terugkeert, Moskou met een positief voorstel komt om de onderhandelingen weer op gang te krijgen. “We zijn optimistischer dan ooit”, zei een Westerse diplomaat. (AP, AFP)