Hoofdpunten uit brief van Irak aan het IAEA

Hieronder volgen de hoofdpunten uit de brief van de Iraakse regering aan het Internationaal Atoomenergie Agentschap in Wenen: - Irak beschikt niet over kernwapens; - Irak beschikt niet over materialen bestemd voor de vervaardiging van kernwapens en alle in het verleden geproduceerde materialen zijn nu in handen van het IAEA. Ze kunnen, voor zover wij weten, niet meer worden gebruikt. - Irak heeft niet de beschikking over deelsystemen of onderdelen bestemd voor de vervaardiging van kernwapens, en onderneemt evenmin pogingen om in eigen land dergelijke materialen te produceren. - Irak beschikt niet over faciliteiten voor onderzoek naar en ontwikkeling van kernwapens. De faciliteiten waarover Irak in het verleden beschikte zijn nu of in handen van het Bureau, omdat de hoeveelheden waarom het gaat dit vereisen, of zijn ondersteunende laboratoria, of zijn onderzoeks- of ontwikkelingsfaciliteiten die slechts zijn bedoeld voor vreedzaam gebruik van atoomenergie. De overige faciliteiten zijn verwoest tijdens de bombardementen die tijdens de oorlog werden uitgevoerd door de geallieerde strijdkrachten. Irak beschikt niet meer over faciliteiten die nog in werking zijn. - Irak beschikt niet meer over belangrijke faciliteiten voor ondersteuning en aanmaak van nucleaire wapens. Al deze faciliteiten zijn door lucht bombardements verwoest. Het betreft hier in alle gevallen instellingen die zich bezig hielden met een vreedzaam gebruik van kernenergie.