Hongarije moet nog verder hervormen, constateert Gatt

GENEVE, 19 APRIL. Hongarije zit met zijn economische hervormingen op de goede weg, maar is er nog lang niet. Dat constateert de GATT (Algemene Overeenkomst inzake Handel en Tarieven) na een vergadering over twee recent verschenen rapporten over de Hongaarse economie.

Hongarije is sinds 1989 op weg van een centraal geleide naar een markteconomie. Volgens de GATT zijn er “nog veel veranderingen noodzakelijk voordat het land beschikt over een open, voorspelbare en stabiele economie”. Diverse import-, export- en investeringsmaatergelen belemmeren nog steeds de buitenlandse handel.

Ook het handelsbeleid van de Hongaarse regering en de daarmee gepaard gaande onzekerheid omtrent de status van de staatsbedrijven vormen een barierre.

Volgens de wereldhandelsorganisatie wordt de Hongaarse economie nog steeds beschermd door relatief hoge importheffingen. Deze bedragen op dit moment nog 16 procent maar worden in de loop van dit jaar verlaagd tot 13 procent. Ook het grote aantal vergunningen dat noodzakelijk is voor de import van buitenlandse goederen biedt Hongaarse bedrijven concurrentievoordeel, aldus de GATT.

Hongarije, sinds 1973 lid van de GATT, is het eerste Oosteuropese land dat aan een nauwkeurig onderzoek werd onderworpen volgens een in 1989 door de wereldhandelsorganisatie genomen besluit om de economieen van de lidstaten regelmatig te inspecteren.

Volgens het GATT-rapport is buitenlandse steun noodzakelijk voor het welslagen van de economische hervormingen in Hongarije. Westerse landen hebben al een aantal maatregelen getroffen die de export van Hongaarse bedrijven stimuleren. Maar bij de export van belangrijke produkten als staal, textiel, kleding en andere consumentenartikelen stuit Hongarije in het buitenland nog steeds op grote barrieres. De export van Hongaarse landbouwprodukten laat te wensen over, vooral die naar de Europese Gemeenschap. (Reuter)