Golfstroom

Op de voorpagina van NRC Handelsblad van 15 april werd melding gemaakt van de bij Genua gezonken tanker.

Op het bijgevoegde schetskaartje werd de langs de betrokken kust voorkomende oost-west lopende zeestroom aangegeven. Deze stroming die deel uitmaakt van het stroomsysteem in de Middellandse Zee waarbij het water zich, circulerend 'tegen de wijzers van de klok in', langs de kusten beweegt, werd op het kaartje golfstroom genoemd.

Dit is een veel gemaakte fout. Er is namelijk in de zeeen van onze planeet maar een Golfstroom: de zeestroom die zijn oorsprong heeft in de Golf van Mexico en daaraan zijn naam ontleent. In noordelijke en noordoostelijke richting gaande is deze relatief warme stroming de oorzaak van het betrekkelijk milde klimaat van de Atlantische kusten van Europa. Een blik op de desbetreffende overzichtskaart van een degelijke atlas leert dat er in de watercirculatie in de wereldzeeen een groot aantal zeestromen zijn die alle met name genoemd worden. Er is echter maar een Golfstroom.

    • Dr. Simon Kooijman