De VN moeten Saddam nu afzetten

Nu het lot van miljoenen onschuldige Irakezen aan een zijden draadje hangt, wordt het tijd dat de Verenigde Staten internationale steun proberen te verwerven voor een Veiligheidsraad-resolutie die oproept tot het aftreden van de huidigde regering in Bagdad en de vervanging ervan door een tijdelijk VN-bewind dat de weg effent naar vrije en eerlijke verkiezingen. Omdat het onwaarschijnlijk is dat de Ba'ath-regering vrijwillig opstapt, zou de resolutie ook moeten instemmen met het gebruik van ieder middel waarmee deze eis kracht wordt bijgezet.

De afgelopen weken werd de hele wereld geschokt door de barbaarse en brute wijze waarop Irak tekeerging tegen zijn Koerdische en shi'itische bevolkingsgroepen. In het licht van dergelijke gruwelen, zou het voor de internationale gemeenschap moreel en politiek onacceptabel moeten zijn werkloos toe te zien en te aanvaarden dat Saddam doorgaat van Irak een groot slagveld te maken. Helaas biedt geen van de voorstellen tot oplossing van het probleem werkelijk uitzicht op beeindiging van deze lijdensweg.

Weliswaar geeft het droppen van van dekens en voedsel in de bergen van Irak op korte termijn enige verlichting, maar het is geen oplossing.

Hoewel het Europese initiatief om een vrijhaven voor de Koerden te vestigen in noord-Irak prijzenswaardig is, is het in het beste geval een korte termijnoplossing voor een lange termijnprobleem. Turkije en Iran zijn waarschijnlijk niet bereid om ongelimiteerd vluchtelingen op te nemen.

Het wordt steeds duidelijker dat de enige manier om het bloedvergieten en de massale uithongering te beeindigen, neerkomt op een politieke oplossing voor de huidige chaos in Irak. De enige manier om een politieke oplossing te bereiken is de vervanging van het huidige Ba'ath-regime in Bagdad door een interim-regering onder supervisie van de VN die alle belangrijke bevolkingsgroepen vertegenwoordigt en die de weg vrijmaakt voor democratische verkiezingen.

Dit is geen oproep tot eenzijdige Amerikaanse actie. De crisis waarmee wij worden geconfronteerd valt niet alleen onder de verantwoordelijkheid van Amerika; het is een internationale aangelegenheid. Maar als het zittende Iraakse regime niet wil opstappen, hebben de Verenigde Staten die de Koerden en de Shi'ieten hebben aangemoedigd om Saddam Hussein te verdrijven een bijzondere verplichting om het initiatief te nemen voor een internationale poging om hem af te zetten.

Ik geef toe dat de oorspronkelijke doelstelling beperkt was tot de bevrijding van Koeweit en niet voorzag in een mars op Bagdad om Saddam omver te werpen. Men hoopte dat het Iraakse volk zelf erin zou slagen zijn regime ten val te brengen. Maar de slecht bewapende verzetsgroepen zijn massaal vernietigd door het veel zwaarder bewapende Iraakse leger. Dit brute optreden schreeuwt om een internationale reactie.

Het is waar dat dat een VN-resolutie die oproept tot Saddams aftreden zonder precedent zou zijn. Nooit eerder hebben de Verenigde Naties de regering van een lidstaat gevraagd afstand te doen van de macht. Maar het principe van niet-inmenging in de interne aangelegenheden van andere landen heeft geen absolute geldigheid. Het kan bijvoorbeeld niet worden gebruikt als rationalisering voor passief afwachten terwijl een regering die duidelijk iedere legitimiteit mist, zich schuldig maakt aan massamoord.

In ieder geval gaat het hier niet langer om een puur interne Iraakse aangelegenheid nu de politiek van het Ba'ath-regime leidt tot miljoenen vluchtelingen, die een voortdurende bedreiging zijn voor de vrede en stabiliteit van het gehele Midden-Oosten. Precedenten moeten niet alleen worden nagevolgd, ze moeten ook worden geschapen.

We zijn nu getuige van een van de grootste menselijke tragedies van de recente geschiedenis. Tenzij de VS, samen met hun coalitiepartners bereid zijn zonodig geweld te gebruiken om Saddam zijn macht te ontnemen, zullen waarschijnlijk honderdduizenden Koerden en Shi'ieten omkomen. Dat kan toch moeilijk de manier zijn om een nieuwe wereldorde te beginnen.

The Wall Street Journal- NRC Handelsblad.

    • Stephen J. Solarz
    • Democratisch Afgevaardigde te New York