De Klerk wil top met ANC en Inkatha

JOHANNESBURG, 19 april - De Zuidafrikaanse president De Klerk heeft gisteren een nieuw intiatief ontvouwd in de pogingen, een eind te maken aan het geweld tussen zwarten in Zuid-Afrika.

De Klerk riep op tot een topconferentie die eind volgende maand zou moeten worden gehouden en waaraan zou moeten worden deelgenomen door de leiders van de betrokken organisaties en door afgevaardigden van de regering. Asl de leiders van het ANC en Inkatha, de twee zwarte organisaties waarvan de aanhangers elkaar al maandenlang bestrijden, met zo'n topconferentie instemmen, zou het de eerste keer zijn dat zij en de regering samen rond de tafel gaan zitten. De Klerk kondigde ook de vorming aan van een permanente commissie van onderzoek naar zowel de oorzaken van het geweld als naar mogelijke oplossingen. (Reuter)