Bouwbedrijf HBG vergroot belang in Volker Stevin

LEIDEN, 19 APRIL. Nederlands grootste bouwonderneming HBG heeft haar belang in Volker Stevin uitgebreid. HBG blijft proberen zijn Rotterdamse concurrent over te nemen en neemt geen genoegen met 'neen' als antwoord.

Dat signaal geeft HBG in haar vandaag gepubliceerde jaarverslag.

Daaruit blijkt het belang in Volker Stevin uitgebreid van 51 tot “ruim zestig procent” per ultimo vorig jaar. HBG wil desgevraagd niet zeggen of het pakket sindsdien verder is vergroot. Het bedrijf denkt er niet over zijn belang in Volker Stevin af te stoten.

Volker Stevin verzet zich al jaren tegen overnamepogingen van HBG. Bestuursvoorzitter ir. J.J. Endtz van HBG, die twee jaar 'radiostilte'

in acht nam om de verhoudingen met Volker niet via openbare discussies te verstoren, schrijft nu in het voorwoord van zijn jaarverslag: “Het meerderheidsbelang in het gewone aandelenkapitaal van Koninklijke Volker Stevin is verder uitgebreid. Ons standpunt ten aanzien van verdere samenwerking blijft echter ongewijzigd.”

Volker Stevin heeft de uitbreiding van het HBG-belang niet aan de Amsterdamse effectenbeurs gemeld. Daartoe is de onderneming wel verplicht, zodra ze er tenminste van op de hoogte is. Volker Stevin heeft desgevraagd geen ander commentaar dan: “Wij wijzen samenwerking met HBG af.”

HBG heeft vorig jaar naar schatting 40 miljoen gulden uitgegeven aan de uitbreiding van haar pakket, die volgens beurskringen waarschijnlijk voor 5 procent via aankopen ter beurze is gerealiseerd en verder via aankoop van pakketten buiten de beurs om. Een andere grootaandeelhouder in Volker Stevin is Nationale-Nederlanden, die haar belang onlangs heeft uitgebreid van even boven de zeven tot circa tien procent.

De uitbreiding van HBG's belang tekent haar vastbeslotenheid door te zetten. Ingewijden sluiten echter uit dat HBG via juridische procedures de beschermingsconstructies van Volker wil doorbreken.

Endtz, die volgend jaar met pensioen gaat, is binnen de Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen (VEUO) een 'hardliner' die zeer hecht aan handhaving van beschermingsconstructies. Zou HBG via de rechter zeggenschap over Volker verwerven, dan zou HBG een overwinning hebben geboekt, maar tegelijk zelf kwetsbaar zijn geworden voor een onvriendelijke overneming.

HBG blijft het dus 'vriendelijk' in plaats van 'vijandig' proberen. Een belemmering hierbij is de 'incompatibilite d'humeur' tussen de president-commissaris van Volker Stevin, dr. J.M. Goudswaard, en drs.

J.P. Erbe, sinds mei 1988 president-commissaris van de Rijswijkse onderneming. Al zijn beide voormalig Unilever-bestuurders (Goudswaard deed personeelszaken, Erbe ijs en diepvriesmaaltijden) en lid van de Wassenaarse Golf en County-club, toch kunnen ze het volgens ingewijden niet met elkaar vinden. Dat is een tegenvaller voor HBG: toen het bedrijf in september 1988 Volker Stevin vertelde het een belang van 27 procent in Volker wilde kopen van Heerema, dacht het juist dat die gezamenlijke achtergrond een pre zou zijn.

HBG blijft hopen op overleg. De bouwer kiest niet voor confrontatie en heeft daarom eerder een voorstel van de Vereniging Effectenbescherming om Volker via de rechter aan te pakken afgewezen. Op de persconferentie vorige maand meldde HBG niets over de besprekingen met Volker. Het uitbrengen van het jaarverslag noopt HBG echter te vertellen dat het belang in Volker is uitgebreid.

Ir. A.P.H. van Baardewijk, sinds 1988 bestuursvoorzitter van Volker Stevin, heeft zich altijd fel tegen een fusie met HBG verzet. Hij stelde wel met een ander te willen fuseren, maar niet met HBG. Van Baardewijk zei twee jaar geleden tegen het Financieele Dagblad: “Zelfs als HBG 80 procent van deeconomische eigendom bezit, zullen wij niet gaan onderhandelen.”

Volker heeft alle juridische mogelijkheden uit de kast gehaald. Eind 1988 heeft de onderneming (wier aandelen gecertificeerd zijn) meteen preferente aandelen bij een bevriende stichting geplaatst als signaal aan HBG dat men niet van haar avances is gediend. Verder is die stichting een optie op meer preferente aandelen gegeven en heeft Volker via een statutenwijziging die kroonjuwelen buiten bereik van nieuwe eigenaars gebracht, een zogenaamde 'Pandoraconstructie'.

De minister van financien stelde op 4 februari in een brief aan de Kamer: “Omstreden is in hoeverre Pandoraconstructies rechtens aanvaardbaar zijn. Het is op zijn minst twijfelachtig of het ingrijpen in de vermogenspositie van de vennootschap, met als enig argument dat op deze wijze een ongewenste bieder wordt afgeschrikt, een rechterlijke toets kan doorstaan.”

Op een gebied komen HBG en Volker inmiddels nader tot elkaar. HBG wil haar accountant BDO CampsObers vervangen door Moret Ernst & Young.

Moret is sinds jaar en dag de accountant van Volker Stevin.

    • Paul Frentrop