Belgie beraadt zich over inzet militairen

BRUSSEL, 19 april - Het Belgische kabinet beraadt zich vandaag over de vraag of Belgie zich moet aansluiten bij de landen die troepen sturen naar Irak om de veiligheidszones te beschermen.

Minister Eyskens van buitenlandse zaken zei gisteren in een vraaggesprek op de radio dat hij er “persoonlijk” geen bezwaar tegen zou hebben om Belgische militairen in te zetten voor de bescherming van Koerdische vluchtelingen. Hoewel het punt niet op de agenda staat, is het waarschijnlijk dat Eyskens de kwestie ter tafel brengt, gezien het spoedeisende karakter van de operatie.

Woensdag zegden de EG-ministers van buitenlandse zaken hun Amerikaanse collega James Baker steun toe bij het opzetten van veiligheidszones in het noorden van Irak. Belgie heeft twee C-130 transporttoestellen ter beschikking gesteld van de hulpoperatie. Het Belgische ministerie van defensie maakte gisteren bekend dat zaterdag, maandag en woensdag telkens nog eens vier C-130's vluchten zullen maken naar Iran om tenten, bedden, dekens, medisch hulpmateriaal en medicijnen over te brengen.

Eyskens zei gisteren dat hij er geen bezwaar tegen zou hebben om, net als Nederland, ook militairen naar de veiligheidszones in het noorden van Irak te sturen die behulpzaam zouden kunnen zijn bij het “opzetten van tenten, veldhospitalen en dergelijke”. Het organisatorische aspect zou echter nog bekeken moeten worden door minister van defensie Guy Coeme, zo haastte de minister zich daaraan toe te voegen.

De kans is niet uitgesloten dat het standpunt van Eyskens tot spanningen met zijn socialistische collega van defensie zal leiden, gezien diens gereserveerde houding tegenover het sturen van Belgische militairen naar potentiele conflicthaarden. In de Golfoorlog beperkte de Belgische bijdrage zich tot zuiver defensieve taken, ver van het gevechtsgebied.