Wolters Kluwer wil komende jaren snel expanderen

AMSTERDAM, 18 APRIL. Uitgeverij Wolters Kluwer heeft de doelstellingen tot en met 1994 al vastliggen: een omzetstijging van 2 miljard gulden naar 2,7 miljard gulden, onder andere door de aankoop van bedrijven in het buitenland. “Een streefgetal brengt een zekere ambitie in een onderneming” zei bestuursvoorzitter ir. M. Ververs gisteren tijdens de toelichting op de jaarcijfers.

Gezeten in een nieuwe zaal van het vorige maand betrokken hoofdkantoor in Amsterdam straalde het bestuur optimisme uit. Eerder werd al bekend dat de netto winst over 1990 was gestegen met 23 procent tot 173 miljoen gulden en de omzet met acht procent tot 2.036 miljoen gulden.

En de uitgever is bevrijd van grootaandeelhouder Elsevier, de concurrent die november vorig jaar de hoop op samenwerking opgaf en het belang van 33 procent heeft afgestoten. Veel van de aandelen gingen naar het buitenland waardoor het aantal aandelen in buitenlandse handen steeg van ruim een kwart naar meer dan de helft.

Wolters Kluwer, in 1987 onstaan uit een fusie, wil zich nog verder concentreren op de kernactiviteiten: uitgeven (vooral Kluwer) en opleiden (vooral Wolters).

Bedrijfsonderdelen met een totale omzet (exclusief leveringen aan het eigen concern) van 250 miljoen gulden komen in aanmerking voor afstoting, waaronder de keten van boekwinkels (omzet ruim 160 miljoen gulden), Samson-grafische bedrijven (omzet circa 40 miljoen gulden) en de Britse uitzendorganisatie voor computerspecialisten Trident (omzet 60 tot 70 miljoen gulden). Volgens bestuurslid drs. R. Pieterse “allen winstgevende bedrijfsonderdelen”.

De niet-kernactiviteiten vormen ongeveer een achtste van de huidige omzet. In 1987, het jaar van de fusie, leverde de niet-kernactiviteiten nog een kwart (400 miljoen gulden) van de toenmalige omzet. In 1994 moet dat nul procent zijn.

De inkomsten uit de verkoop van bedrijfsonderdelen zullen worden gebruikt voor overnemingen in het buitenland waar de uitgever in 1994 zestig procent van de omzet vandaan wil halen tegen 49 procent in 1990. “Beperkingen bij overnemingen zijn onze financiele draagkracht en beschikbaarheid van het management, want je moet niet teveel hooi tegelijk op de vork nemen,” aldus bestuursvoorzitter Ververs. Bij Wolters Kluwer werkten vorig jaar 7.825 mensen.

Mede op basis van de ervaring in het verleden denkt Ververs dat tot en met 1994 de over te nemen bedrijven een totale omzet van 350 tot 400 miljoen gulden zullen hebben. In 1990 werd gemiddeld 2,8 maal de omzet voor de overgenomen bedrijven betaald, zodat bij die verhouding nog voor ongeveer een miljard gulden ingekocht zal worden. De kasstroom (winst plus afschrijvingen) bedroeg vorig jaar 227,4 miljoen gulden, de liquide middelen waren eind dat jaar 146,7 miljoen gulden.

Wolters Kluwer voert overnamebesprekingen met een bedrijf waarvan de omzet ruim 150 miljoen gulden bedraagt, gesprekken die mogelijk al volgende week resultaten opleveren. Ververs zei dat het bedrijf gevestigd is in “een groot land van het vasteland van de Europese Gemeenschap en actief is in de sector juridische uitgaven voor bedrijven en instellingen”. Van de grote EG-landen is Wolters Kluwer tot nu toe het minst actief in Italie.

Per saldo groeit volgens de planning de omzet door aan- en verkoop van bedrijfsonderdelen tot en met 1994 met 100 tot 150 miljoen gulden op een omzet van ruim 2 miljard gulden in 1990. Gekoppeld aan de verwachting dat de onderdelen jaarlijks gemiddeld zeven tot acht procent zullen groeien, zou de omzet in 1994 uitkomen op 2,7 miljard gulden. De voortzetting van het autonome groeipercentage van 1990 (8 procent) zou volgens Ververs mogelijk zijn omdat “we opereren in niet of nauwelijks conjunctuurgevoelige activiteitengebieden”.

In 1990 bedroeg het bedrijfsresultaat 13,7 procent van de omzet tegen 12 procent in 1989. Al dit jaar zal 15 procent worden gehaald, mede doordat de recent overgenomen bedrijven allen boven dat percentage scoren. Voor 1994 wordt een percentage van “ten minste” 17 procent nagestreefd. Het bestuur sluit niet uit dat de doelstellingen al eerder worden bereikt.

De geografische spreiding van het bedrijfsresultaat viel in 1990 ongeveer samen met de omzetspreiding zodat ongeveer de helft van het resultaat in het buitenland werd behaald. In alle landen is het bedrijfsresultaat vorig jaar gestegen.

In navolging van de andere twee grote Nederlandse uitgeverijen (Elsevier en VNU) zijn de aangekochte uitgavenrechten met terugwerkende kracht als bezit geboekt, wat vroeger niet gebeurde.

Daardoor is het eigen vermogen op papier met 270 miljoen gulden gestegen.