Verlies Nedlloyd fl 148 miljoen

ROTTERDAM, 18 APRIL. Koninklijke Nedlloyd Groep heeft vorig jaar een verlies geleden van 148 miljoen gulden. Dit bedrag is inclusief boekwinsten op verkochte materiele vaste activa van 90 miljoen gulden. Nedlloyd passeert dit jaar het dividend. Vorig jaar keerde het Rotterdamse transportconcern over 1989 nog een dividend uit van 3,30 gulden.

In 1989 verdiende Nedlloyd nog 252 miljoen gulden, inclusief buitengewone baten van 105 miljoen gulden.

Tijdens de toelichting op de jaarcijfers vanmorgen zei topman H. Rootliep dat het verlies vooral te wijten is aan de slechte gang van zaken bij de divisie Nedlloyd Lijnen, de zeescheepvaart divsie van Nedlloyd. Rootliep noemde hierbij als factoren scherpe concurrentie, een lage dollarkoers en hogere brandstofkosten. Bovendien zijn de resultaten van het wegtransport in de divisies Nedlloyd Road Cargo en Unitrans sterk achtergebleven bij de verwachtingen.

In de loop van 1990 bleek dat bij het in 1989 overgenomen bedrijf Union Transport onverwacht grote organisatorische en andere problemen moesten worden opgelost. In verband met de opbouw van de wegtransport-netwerken en herstructureringen in verschillende andere onderdelen van het concern moesten extra kosten worden gemaakt.

Tegenover deze negatieve ontwikkelingen stond dat de energie-sector en een aantal bedrijven in het gespecialiseerde vervoer aanzienlijk betere resultaten behaalden, aldus Nedlloyd.

Nedlloyd vindt het nog te vroeg om prognoses te doen voor dit jaar, onder meer omdat een aantal belangrijke activiteiten nog in een overgangsfase verkeren. Wel zullen de herstructureringen dit jaar een gunstige uitwerking op de resultaten hebben. Ook de hogere dollarkoers van de afgelopen weken zal een gunstig effect op de resultaten hebben, mits de koers stand houdt. Hoewel nog verliesgevend zullen Nedlloyd Lijnen en de wegtransportactiviteiten dit jaar betere resultaten te zien geven. De andere bedrijven in de sector overig transport zullen naar verwachting een verhoogde bijdrage aan het resultaat van 1991 leveren.