Speciale anti-conceptie pil voor Amsterdamse duiven

AMSTERDAM, 18 april - Het liefdesspel van duizenden duiven in Amsterdam kan de gemeente niet voorkomen, maar de onvermijdeljke gevolgen ervan wil de stad nu door middel van een speciale anticonceptiepil beperken.

Dat staat in een reactie van B en W op de nota 'Dieren in de stad' van de ex-raadsleden Cnoop Koopmans en De Waart-Bakker (beiden PvdA). De directeur van dierentuin Artis, prof. M. Frankenhuis, zal in opdracht van de gemeente onderzoeken of het middel nucarbazine voor geboortenbeperking bij duiven kan zorgen.

Amsterdam wil verder dat bij nieuwbouw en grootscheepse verbouwingen speciale dakpannen worden aangebracht, die het voor gierzwaluwen makkelijker maken zich te nestelen. Ook zullen op grote ramen van gemeentegebouwen stickers worden geplakt, opdat vogels zich niet meer te pletter vliegen tegen het glas.

De bermen moeten voornamelijk na de bloeiperiode van voorjaarsplanten en in de nazomer worden gemaaid om de vele vlinders in de hoofdstad te sparen. Voor de acht soorten vleermuizen die in de stad voorkomen wil men meer oude, holle bomen laten staan.

Aan de stadsdeelraden, die grotendeels verantwoordelijk zijn voor het dierenbeleid, zullen aanbevelingen worden gedaan met betrekking tot het uitlaten en los laten lopen van honden. Eerder al is besloten dat vanaf 1 september iedere hondebezitter verplicht is een 'opruimmiddel'

(schepje) bij zich te hebben. De gemeente heeft aangekondigd vanaf die datum in de binnenstad scherper te gaan controleren op de naleving van het aanlijngebod, de hondepenning en het gebod 'hond in de goot'.