Pleidooi voor heropening afvaloven in Leeuwarden

LEEUWARDEN, 18 april - De eigenaar van de vorig jaar gesloten afvalverbrandingsinstallatie in Leeuwarden wil de vuilverbrander zo snel mogelijk heropenen, nu uit bodemonderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM) blijkt dat er geen gevaar bestaat voor de volksgezondheid.

De hoeveelheid dioxine in de bodem op twee tot vijf kilometer van de oven bedraagt volgens het onderzoek tussen de 3 en 23 nanogram per kilo droge stof. De norm is tien nanogram. In de bodem van de nabijgelegen woonwijk Camminghaburen is het dioxinegehalte elf nanogram, wat impliceert dat er per persoon per dag 1 picogram dioxine wordt opgenomen.

Het Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Friesland (OLAF), een samenwerkingsverband van de 31 Friese gemeenten op het gebied van afvalverwerking en eigenaar van de afvaloven, besloot de verbrandingsinstallatie in Leeuwarden vorig jaar juli te sluiten nadat het RIVM onaanvaardbaar hoge concentraties dioxine had gemeten in de rook van de oven. Er werd toen besloten tot het nemen van bodem- en melkmonsters. Uit eerdere onderzoeken bleek dat het gehalte dioxine in de melk onder de norm ligt.

Waarnemend voorzitter L. Westerhof van het OLAF stelt dat het samenwerkingsverband, met de uitkomsten van het onderzoek in de hand, vaart zal zetten achter de procedure voor heropening. Inmiddels is een startnotitie voor een milieu-effect-rapportage gereed. “Deze uitkomsten bevestigen wat we al dachten, namelijk dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is.” Het OLAF wil een rookgasreiniger van 40 miljoen gulden aanbrengen om de oven te laten voldoen aan de 'Richtlijnen verbranden 1989'. Dat is een van de voorwaarden voor de vereiste provinciale vergunning voor heropening.

Volgens Westerhof is Friesland door de plotselinge sluiting van de oven danig in de problemen gekomen. Hij pleit voor heropening, mede omdat de bouw van de nieuwe afvaloven in Wijster vertraging heeft opgelopen door bezwaarschriften. De Friese gedeputeerde F. Steijvers (milieu) noemt het politieke draagvlak voor heropening echter klein.

“De gemeente Leeuwarden en het merendeel van de Staten zijn tegen. Heropening wordt beschouwd als een verstoring van de uitgestippelde verbrandingscapaciteit. In Twente en Wijster komen nieuwe ovens. Als de oven weer opengaat zal er meer afval uit andere provincies worden aangetrokken.”