Parlement Kroatie wil losmaking versnellen

BELGRADO, 18 april - Het Kroatische parlement heeft de regering in Zagreb gevraagd de losmaking van de republiek uit de Joegoslavische federatie te versnellen.

De verklaring, die werd aangenomen met een overweldigende meerderheid, heeft geen bindend karakter, maar is bedoeld om de Kroatische regering te dwingen een harde lijn aan te houden in de onderhandelingen over de toekomst van Joegoslavie. Het parlement in Zagreb uitte scherpe kritiek op de Servische minderheid in de republiek, die zich wil losmaken van Kroatie en zich bij Servie wil aansluiten. “De republiek Kroatie zal ook in de toekomst vastbesloten en met alle middelen elke aanval op de grondwettelijke orde afslaan,” aldus het parlement. De leiding van de republiek Servie werd ervan beschuldigd de Serviers in Kroatie op te hitsen.

De federale regering van Joegoslavie heeft gisteren een beroep gedaan op de regeringen van de zes republieken om een plan te aanvaarden dat moet garanderen dat de economie ondanks de bittere tegenstellingen tussen de republieken blijft functioneren. Het plan is “elf plus drie” genoemd naar het aantal punten dat het bevat: elf originele en drie die er na een discussie in het federale parlement aan zijn toegevoegd. Ze hebben betrekking op de monetaire politiek, de positie van de dinar in het internationale betalingsverkeer, de openbare uitgaven, het federale budget en de bescherming van elementen van de vrije-markteconomie.

Zevenhonderdduizend arbeiders in de republiek Servie hebben gisteren een eind gemaakt aan hun staking, die slechts een dag heeft geduurd.

De Servische regering had al dinsdag beloofd dat al hun eisen worden ingewilligd. Gisteren kreeg de regering daartoe toestemming van het Servische parlement, reden voor de stakers om het werk te hervatten.

(Reuter)