Pais zoekt geld voor Buchmesse

DEN HAAG, 18 april - Oud-minister A. Pais zoekt sinds medio maart op verzoek van minister d'Ancona sponsors in het bedrijfsleven voor de presentatie van Nederland als themaland op de Buchmesse in Frankfurt. Als het hem lukt vijf miljoen gulden bijeen te brengen, vergroot dat de kans dat Nederland Schwerpunkt wordt op de Buchmesse in 1993 aanzienlijk.

Die kans leek vorige maand vrijwel verkeken toen het ministerie van WVC meldde dat de uitgevers er weinig voor voelden om met vijf miljoen over de brug te komen. De animo van WVC om er voor te zorgen dat ook de overheid 2,5 en de Vlaamse overheid 2,5 miljoen zouden bijdragen voor het totaalbedrag van tien miljoen slonk daardoor. Economische zaken wil slechts bijdragen als ook het bedrijfsleven een substantiele bijdrage levert. Het ministerie van Justitie onderzoekt of Antilliaanse Zaken, in verband met promotie van Antilliaanse auteurs, ook een bedrag bij kan dragen aan de Buchmesse-presentatie.